Marienlyst ungdomsskole ønsker oppgradere sine arealer, og tilbud for ungdommen. Det er også tenkt en VIP-tribune for Stadion, og en grønn park opp mot Strømsø barnehage.

I dag blir området benyttet som parkering (B4) og skolegård (B5) for Marienlyst ungdomsskole.

Det er ikke bestemt arealfordeling, og flere løsninger vurderes.