Byene er den desidert største forbrukeren av energi og står for 80 prosent av alle utslipp av drivhusgasser i verden. I Norge bor opp mot 80 prosent av befolkningen i byer og tettsteder. Hvis byene klarer å redusere sine utslipp, vil det med andre ord utgjøre en stor forskjell. Dessuten er miljøvennlige byer gode byer å bo i.

Programmet Framtidens byer skal hjelpe bykommunene til å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat.

Programmet går fra 2008 til 2014. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Fokusområder

Intensjonsavtalen i samarbeidsprogrammet Framtidens byer innebærer en bred tilslutning om å arbeide for å redusere de samlede klimagassutslippene fra:

  • Vegtransport
  • Stasjonær energibruk
  • Forbruk og avfall

I tillegg er partene enige om å arbeide for å utvikle strategier for å møte konsekvensene av fremtidige klimaendringer.