I drammensregionen pågår prosjektet GODT VANN. Hovedplanen for prosjektet ble vedtatt i 2004 av kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken, og nå har Sande og Svelvik også meldt seg på.

Ett av målene med prosjektet er å utbedre ledningsnettet for å redusere vannlekkasjene fra 50 prosent i dag til 30 prosent. Dermed kan man møte økende vannbehov fra beboere og næringsliv uten å bygge ut nye vannkilder.

En annen del av prosjektet Godt vann har vært å innføre samme modell for vann- og avløpsgebyrer og likelydende leveringsvilkår for vann- og avløpstjenestene i alle samarbeidskommunene. På denne måten blir tjenestene mer forbrukervennlige. Samarbeid over kommunegrensene fører også til stordriftsfordeler, med bedre og billigere tjenester som resultat.

Les mer om prosjektet GODT VANN