Prosjektet hadde take off 22. februar 2017 og er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningen i drammensregionen og Drammen kommune.  Drammen bystyre har bevilget 2 millioner kroner i året til og med 2020.

Prosjektet overtar etter omdømmeprosjektet, og har som mål å årlig skape 500 nye arbeidsplasser i Drammen.

Målorienteringskart (pdf)

Tidslinje for Næringsvekst 2020

Se video fra oppstartkonferansen

Næringsvekst 2020 på facebook

Les mer om målene for prosjektet