InterCity Drammen-Kobbervikdalen, inklusiv Drammen og Gulskogen stasjoner og mellomliggende strekning.

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) planlegger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. I henhold til Nasjonal Transportplan 2014–23, skal dobbeltsporet være ferdig til 2024.

Bane NOR har i løpet av 2016 utredet konsekvensene av 4 ulike korridorer for ny Vestfoldbane fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Tirsdag 20. desember 2016 vedtok bystyret i Drammen kommunedelplan for det nye dobbeltsporet basert på korridor «Vest for Nybyen under samlet».

Finn vedtaket og saksdokumentene

Nå som korridoren for dobbeltspor på strekningen er fastsatt, vil traséen bli videre optimalisert og endelig fastsatt gjennom reguleringsplan. Bane NOR har opprettet prosjektsider der all relevant og oppdatert informasjon legges.

Finn Bane NORs prosjektsider

Drammen innførte i sommer en ny innsynsportal som gir direkte lesetilgang til dokumenter på postlistene.

Finn dokumenter i InterCity-saken

Velg 'Avansert søk', og skriv inn saksår 2014 og saksnummer 9689 for alle dokumentene fram til vedtak av kommunedelplan. Det finner man alle innkomne høringsuttalelser, samt referater og inn- og utgående e-poster og brev. Velg saksår 2017 og saksnummer 383 for dokumenter fra og med oppstart av arbeidet med reguleringsplan.

Kommunen tilbyr kjøp av bolighus

Det er først i 2017 / 2018 man vet om - og eventuelt i hvor stor grad - den enkelte eiendom blir berørt.  Drammen kommune har stor forståelse for at denne usikkerheten kan sette enkelte huseiere i en vanskelig situasjon.  Bystyret vedtok derfor 21. juni 2016 at disse kan gis et tilbud om kjøp fra Drammen kommune. Du finner vedtaket og rådmannens saksframlegg på kommunens nettsider her (sak 0083/16).

Rådmannen har i tråd med bystyrets vedtak utarbeidet en egen retningslinje (pdf) for hvordan slike kjøp skal skje i det mest aktuelle området på Danvik/Smithestrøm. Tilbudet gjelder boliger der eier selv benytter boligen som helårsbolig.

Kontaktinformasjon

• Bane NOR v/ planleggingssjef Sverre Lerbak, , tlf. 404 35 348
• Bane NOR v/ planleggingsleder Torgeir Fossnes, , tlf. 916 55 807
• Bane NOR v/ grunnerverver Magnus Billing, , tlf. 984 81 504

• Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen, , tlf. 402 14 840