InterCity Drammen-Kobbervikdalen, inklusiv Drammen og Gulskogen stasjoner og mellomliggende strekning.

Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. I henhold til Nasjonal Transportplan 2014–23, skal dobbeltsporet være ferdig til 2025.

Finn Bane NORs prosjektsider

Reguleringsplanen ble enstemmig vedtatt i Bystyret 24. april 2018.

Finn vedtaket og saksdokumentene

Drammen kommune samarbeider med Bane NOR om bygging av infrastruktur som kommunen skal overta. Dette gjelder bl.a. ny Bybru, utvidelse av Baker Thoens allé, nye underganger for gående og syklende og vann- og avløpsledninger.

Kontaktinformasjon

  • Bane NOR v/ kommunikasjonsrådgiver Esben Svendsen, , tlf 402 06 130
  • Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen, , tlf. 402 14 840