Renovering og etablering av overbygg på kommunens pumpestasjoner.

Arbeidet går ut på å oppgradere dagens kloakk- pumpestasjoner. Tredje fase er i gang, med rehabilitering av 10 pumpestasjoner i Drammen Kommune.

Pumpestasjonen på Merket vil få nytt overbygg. De 9 andre pumpestasjonene blir pusset opp innvendig.

Anleggsstart: 01/2019
Anleggsslutt: 05/2019

Prosjektleder: (902 08 594)
Byggeleder: (905 39 608)