Renovering og etablering av overbygg på kommunens pumpestasjoner.

Arbeidet går ut på å oppgradere dagens kloakk- pumpestasjoner.

Tredje fase med 10 pumpestasjoner er ferdig utført. Pumpestasjonen på Merket har fått nytt overbygg og de 9 resterende er pusset opp innvendig.

I perioden Januar - Mai 2020 vil pumpestasjonen på Rundtom bli oppgradert.

Fase 4 i prosjektet kommer så til sommeren 2020.

Prosjektleder: (902 08 594)
Byggeleder: (905 39 608)