Rådmann Trond Julin

Rådmann Trond Julin

Kommunaldirektør Sten Petter Aamodt

 Sten Petter Aamodt

Ansvarsområde/portefølje

 • Plan- og økonomiseksjonen med politisk sekretariat
 • Virksomhet Service og administrasjon
 • Virksomhet Kultur
 • Virksomhet Vei, Natur og Idrett
 • Prosjekt Fjell 2020 
 • Beredskap
 • Kvalitet

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Ansvarsområde/portefølje

 • Virksomhet byplan (Byplanlegging/byggesaksbehandl.)
 • Virksomhet Byprosjekter (bygging av kommunal infrastruktur, oppfølging av større private utbyggere) 
 • Virksomhet Vann og avløp (Forvaltning og drift av kommunens vann- og avløpssystem)
 • Virksomhet Vei, natur og idrett (Forvaltning og drift av veier, idrettsanlegg og frilufts/naturområder)
 • Kommunens miljøsatsing:
  • Framtidens Byer
  • Buskerudbyen/belønningsordningen
  • FutureBuilt-programmet 

Utdanningsdirektør Lillian Sandbakken Eilertsen

Ansvarsområde/portefølje

 • Barnehage
 • Oppvekst
 • Skole
 • Helsestasjoner og skolehelsetjeneste
 • Introduksjonssenteret  

HR- og utviklingsdirektør Lars Arntzen

 Lars Arntzen

Ansvarsområde/portefølje

 • Human resources (HR)
 • Digitalisering
 • Multimedieenhet
 • Presse/kommunikasjon

Helse- og sosialdirektør Toril Løberg

Ansvarsområde/portefølje

 • Helse- og omsorgstjenester
 • Rusforebygging
 • NAV

Kommunaldirektør for økonomi og næring Paul Røland

 Paul Røland

Ansvarsområde

 • Finans  
 • Eierstyring
 • Næring
 • Rådmannens stedfortreder

Pressesjef Gard Nybro-Nielsen

Pressesjef Gard Nybro-Nielsen

Ansvarsområde

 • Leder kommunikasjonsteamet
 • Ansvarlig for kommunens kommunikasjons- og pressearbeid

Telefon: 952 44 674
E-post: