Rådmann Trond Julin

Rådmann Trond Julin

Last ned pressebilde (foto: Spekterfoto)

 Kommunaldirektør Sten Petter Aamodt

Kommunaldirektør Sten Petter Aamodt

Ansvarsområde/portefølje

 • Plan- og økonomiseksjonen med politisk sekretariat
 • Virksomhet Service og administrasjon
 • Virksomhet Kultur
 • Virksomhet Vei, Natur og Idrett
 • Prosjekt Fjell 2020 
 • Beredskap
 • Kvalitet

Last ned pressebilde 

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Ansvarsområde/portefølje

 • Virksomhet byplan (Byplanlegging/byggesaksbehandl.)
 • Virksomhet Byprosjekter (bygging av kommunal infrastruktur, oppfølging av større private utbyggere) 
 • Virksomhet Vann og avløp (Forvaltning og drift av kommunens vann- og avløpssystem)
 • Virksomhet Vei, natur og idrett (Forvaltning og drift av veier, idrettsanlegg og frilufts/naturområder)
 • Kommunens miljøsatsing:
  • Framtidens Byer
  • Buskerudbyen/belønningsordningen
  • FutureBuilt-programmet 

Last ned pressebilde (foto: Spekterfoto)

Konstituert uUtdanningsdirektør Hilde Marie Scherven

Utdanningsdirektør Hilde Marie Schjerven, konstituert til 1. januar 2020

Ansvarsområde/portefølje

 • Barnehage
 • Oppvekst
 • Skole
 • Helsestasjoner og skolehelsetjeneste
 • Introduksjonssenteret  

Foto: Sønstrødfotografene

HR- og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen

HR- og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen

Ansvarsområde/portefølje

 • Rådmannens stedfortreder
 • Human resources (HR)
 • Digitalisering
 • Multimedieenhet
 • Presse/kommunikasjon

Last ned pressebilde (foto: Spekterfoto)

Helse- og sosialdirektør Eva Milde

Helse- og sosialdirektør Eva Milde

Ansvarsområde/portefølje

 • Helse- og omsorgstjenester
 • Rusforebygging
 • NAV

Last ned pressebilde (foto: Spekterfoto)

 Kommunaldirektør for økonomi og næring Paul Røland

Kommunaldirektør for økonomi og næring Paul Røland

Ansvarsområde

 • Finans  
 • Eierstyring
 • Næring

Last ned pressebilde

Pressesjef Gard Nybro-Nielsen

Pressesjef Gard Nybro-Nielsen

Ansvarsområde

 • Leder kommunikasjonsteamet
 • Ansvarlig for kommunens kommunikasjons- og pressearbeid

Telefon: 952 44 674
E-post:

Last ned pressebilde
 (foto: Spekterfoto)