D5 er et samarbeid mellom kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Svelvik og Sande.

D5-samarbeidet skal legge til rette for lønnsom og framtidsrettet næringsetablering.

Den strategiske plasseringen av deltakerkommunene, infrastrukturen og et allerede voksende næringsmiljø med høy teknologisk kompetanse, gjør dette til et svært attraktivt prospekt for fremtidige virksomheter.

D5 skal

  • være en møteplass mellom ordførerne, som styrker den regionale identiteten, utviklingen og kontakten mellom kommunene
  • være et møteforum hvor ordførerne regelmessig møtes for å drøfte saker som er relevante for regionen
  • koordinere kommunene i forhold til søknad om regionale utviklingsmidler og skjønnsmidler
  • være en arena for koordinering av kommunale eierinteresser