I sommer kan du gi oss dine innspill

I perioden 21. juni til 13. og 15. september har du anledning til å mene noe om politikernes forslag til hvordan drammenssamfunnet skal se ut i 2040 og hvordan vi skal komme dit. I tillegg du kan gi din tilbakemelding om hvordan arbeidet med ny arealdel er lagt opp, og sende inn forslag til hvordan vi skal bruke arealene i kommunen.

To prosesser

Samfunnsdel

Les mer om hvordan du kan sende innspill til politikernes forslag til plan for drammenssamfunnet fram mot 2040:

Arealdel

Les mer om hvordan du kan sende innspill til kommunen om hvordan vi skal bruke arealene i kommunen fram mot 2040, og innspill til hvordan arbeidet med kommuneplanens arealdel er lagt opp: