Årets sommerferie er over for de fleste av oss, og vi er tilbake i hverdagen. Under torsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Drammen kommune understreket ordfører Monica Myrvold Berg at hverdag betyr dugnad så lenge pandemien pågår.

- Etter ferien skal vi tilbake til en hverdag hvor pandemien fortsatt pågår. Pandemien vil prege hverdagen vår i lang tid fremover. Alle må ta et ansvar for både seg selv og alle rundt seg. Derfor er det nok nødvendig at vi alle sammen skjerper inn på rutinene som kanskje har sklidd litt ut mens vi har hatt ferie og at vi spesielt husker på dette med å holde avstand til hverandre, sa ordføreren under pressekonferansen.

Monica Myrvold berg på pressekonferanse
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg.

Hun er glad for at kommunen har hatt lave smittetall gjennom sommeren, men understreket samtidig at vi nok også har hatt en god dose flaks ved at smittetallene har vært så lave over lengre tid.

- Mange har vært flinke til å følge de gode smittevernsanbefalingene som er gitt. Men vi vet også at ikke alle har vært like oppmerksomme på å holde minst én meters avstand til andre. Så vi har nok hatt flaks, men vi kan ikke basere oss på flaks i tiden som kommer. Dét vil være å ta en altfor stor risiko, sier ordføreren.

Vil vare i flere år

Spredningen av koronaviruset skjer med stor hastighet rundt omkring i verden, og de siste dagene og ukene har smittespredningen skutt fart i både Norge og store deler av Europa. Smittevernoverlege Einar Sagberg understreker at epidemien vil vare i flere år.

- Avhengig av utvikling og utbredelse av en vaksine er det lov å håpe at sykdommen ikke skal prege hele samfunnet så lenge. Men sykdommen vil fortsatt være her, og vi må regne med at de åtte ukene uten påvist smitte som vi hadde i Drammen kommune i sommer, ikke vil gjenta seg med det første, sier han.

Einar SAgberg på pressekonferanse
BILDE: Einar Sagberg, smittevernoverlege i Drammen kommune.

Smittevernoverlegen understreker at dugnaden vi nå må bidra til alle sammen, ikke gjøres for å bedre statistikken og få fine tall.

- Vi gjør dette for å stoppe en sykdom og lidelse som ellers vil ramme noen i vår kommune, noen vi kjenner, noen vi er glade i og oss selv. Som fastlege møter jeg også mange med redusert helse og risikofaktorer for alvorligere sykdomsforløp som følge av Covid-19. De er veldig redde for å bli syke og har fulgt smitteverntiltakene til punkt og prikke i fem måneder nå og som nesten ikke møter andre mennesker. For at de skal følge seg trygge og kunne komme tilbake til en mer normal hverdag, er det viktig at vi alle er med på dugnaden for å holde smitten nede i samfunnet vårt, sier Sagberg.

John David, Einar Sagberg, Monica Myrvold Berg og Thomas Larsen Sola på pressekonferanse
BILDE: John David Johannessen, Einar Sagberg, Monica Myrvold Berg og Thomas Larsen Sola fra torsdagens pressekonferanse.

- Ønsker vi så mange nærkontakter?

Kommuneoverlege John David Johannessen oppfordrer hver enkelt av oss til å tenke gjennom hvor mange nærkontakter vi har hatt, i tilfelle vi blir syke. De som blir smittet av koronaviruset, har vært smitteførende i to døgn før man selv får symptomer. Det betyr at man til enhver tid må ha kontroll på hvem som kan regnes som nærkontakter de siste to døgnene før symptomstart.

- Å få oversikt over nærkontakter de siste to døgn kan være krevende. Det var det ikke i april, men nå ser vi at det er vanskelig. I nasjonale medier er det blitt rapportert om smittede personer med så mange som 100 nærkontakter, sier Johannessen og spør om vi virkelig vil å ha så mange nære kontakter.

Han mener at alle bør stille seg spørsmålet om hvem som har vært ens nærkontakter de siste to døgnene. Kommuneoverlegen tror svaret på spørsmålet vil være en vekker for de fleste av oss.

- Koronasituasjonen er langvarig. Vi trenger alle å ha noen nære personer. Det gjelder både for dem som bor med flere i en husstand og for dem som bor alene. Men vi bør ta stilling til hvem som skal være våre nære personer og forholde oss til dette, sier han.

Følger utviklingen tett

Ordfører Monica Myrvold Berg har med bekymring registrert utviklingen i andre norske kommuner som opplever et økende smittetrykk. Hun understreker at verken Drammen kommune eller noen andre kommuner ønsker å komme i den krevende situasjonen som eksempelvis Indre Østfold kommune opplever for tiden.

Der har de vært nødt til å innføre en rekke strenge tiltak som griper direkte inn i den enkelte innbyggers hverdag og begrenser den i svært stor grad.

Ordføreren er klar på at vi ikke ser noen ukontrollert smittespredning i Drammen kommune i dag og at det, slik situasjonen er for tiden, ikke er nødvendig å innføre så strenge tiltak som de har gjort i Indre Østfold kommune. Ordføreren har imidlertid en advarsel til kommunens innbyggere.

- Ingen skal være i tvil om at vi vil iverksette strenge tiltak også her, dersom vi må gjøre det for å unngå en smittebølge som kommer ut av kontroll og som kan sette liv og helse i fare. Derfor gjentar jeg at hver eneste en av oss nå har et ansvar for å følge smittevernreglene og på den måte ta ansvar for både oss selv og alle rundt oss, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Også smittevernoverlege Einar Sagberg påpeker at det kan bli nødvendig med ulike tiltak for å begrense smittespredningen dersom det ikke er nok med smittevernråd og smittesporing.

- Det kan dreie seg om forsterkede personlige smitteverntiltak som avstand og munnbind, styrkede smitteverntiltak i skoler, stenging av lokaler og arrangementer som samler mange mennesker og stenging av serveringssteder. Det kan også bli snakk om streng skjerming av dem med høyst risiko og anbefalinger om ytterligere reiserestriksjoner. I ytterste konsekvens kan det bli forbud mot all samling av mennesker og portforbud, sier Einar Sagberg.

Einar Sagber, John David Johannesen og ordfører Monica Myrvold Berg strå ved siden av hverandre
BILDE: Einar Sagberg (f.v), John David Johannessen og Monica Myrvold Berg.