Mandag 17. august er det skolestart for over 11 800 elever i Drammenskolen. Veldig mange er spente og gleder seg til å treffe venner og voksne på skolen, men de er nok også spente på hvordan den nye skolehverdagen blir. På grunn av pandemien er det fortsatt smitteverntiltak å forholde seg til.

Monica Myrvold Berg og Thomas Larsen Sola
BILDE: - Det er trygt å gå på skolen, det er trygt å være i klasserommet og det er et godt sted å være, sa kommunalsjef for skole, Thomas Larsen Sola under torsdagens pressekonferanse.

– På mandag skal elever, foreldre og ansatte sammen skape en trygg og god skolehverdag. Alle er like viktige for å begrense smitten og vi må samarbeide. Vi som skole kan ikke løse dette alene og de valgene du gjør på fritiden får konsekvenser for andres skolehverdag. Gjør derfor kloke valg og følg de nasjonale smittevernrådene, sa kommunalsjef for skole, Thomas Larsen Sola på torsdagens pressekonferanse.

Skolestart på gult nivå

Skolene i Drammen forholder seg til den nasjonale smittevernsveilederen og vil, som før sommeren, følge gult nivå. Elevene vil merke noen endringer i forhold til en helt vanlig skolehverdag. Det overordnede målet på gult nivå er å begrense antall kontakter og holde oversikten over dem.

– Vi forbereder oss på å gjennomføre en skolehverdag med pandemi hele året. Vi må ta utgangspunkt i at skolen vil være på gult eller rødt nivå hele dette skoleåret, sa Thomas Larsen Sola.

Les mer om trafikklysmodellen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

En klasse er en kohort, noe som betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at elevene skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. Elevene skal ha faste arbeidsplasser, men kan bevege seg i klasserommet.

Thomas Larsen SOla på pressenkonferanse
BILDE: Thomas Larsen Sola.

Flere tiltak

Skolene gjør mange tiltak. Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig. Store samlinger utgår. Friminutt organiseres slik at skolene begrenser antall elever som er samlet og områdene elevene kan bevege seg på. Kohorter bør i minst mulig grad samarbeide på tvers.

– I en kommune med 32 skoler med store forskjeller på antall elever, uteområder og bygninger vil det være ulike vurderinger og rutiner på de ulike skolene, men alle elevene skal føle seg trygge og nærhet og omsorg vil bli ivaretatt. De vil få en klem når det er behov for det, sa Larsen Sola.

Og for å sikre at ikke skolene igjen må stenge, minnet han på viktige tiltak å bremse smittespredning:

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hygiene før, under og etter skolehverdagen
  • Redusert kontakt mellom personer

Kan få hjemmetilbud

Elever som er i risikogrupper eller som har nær familie i risikogrupper skal eller kan få tilbud om opplæring i hjemmet. Det er skolen eleven tilhører som stå for opplæringen. Hvordan opplæringen organiseres kan variere. Det kan for eksempel være overføring fra klasserommet, én til én undervisning eller oppgaver som går litt over tid som jobbes med hjemme.

Elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning eller særskilt norsk skal få det tilbudet som følger av vedtaket.

Først på bussen

Mange skolebarn benytter offentlig transport. Skoleskyssen blir organisert av Brakar. Elever som er avhengig av skoleskyss, må få skoleskyss når de trenger det for å komme seg frem og tilbake til skolen. Folkehelseinstituttet ber derfor folk om å la skoleelevene går først på bussen. Den samme oppfordringen kom også Thomas Larsen Sola med under torsdagen pressekonferanse.

– Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres fremfor andre reisende og jeg oppfordrer andre til å ta hensyn til dette når de planlegger sin reise.

Brakar forholder seg til retningslinjer på gult nivå. På gult nivå kan elever sitte sammen og stå sammen, men bør holde avstand til andre reisende. Det er også viktig å huske å holde avstand når man står og venter på bussen.