Fra testingen av koronaviruset startet 1. mars og frem til 19. mars klokken 08.00, har 1003 personer blitt testet av Drammen legevakt.

brakker utenfor legevakten der de tar korona-tester
BILDE: På området bak Drammen legevakt utføres testene.

Av de 1003 testede, har 32 personer så langt testet positivt på koronaviruset i Drammen kommune.

Det er omtrent 140.000 innbyggerne som er tilknyttet Drammen legevakt. For i tillegg til Drammen kommune, er også innbyggere fra Lier og gamle Sande kommune knyttet til legevakten. Per dags dato vil det si at snaue 0,03 prosent av disse innbyggerne har fått påvist smitte.

Følger myndighetenes råd

Liv Heidi Brattås Remo, virksomhetsleder ved Drammen legevakt, har svart på noen spørsmål om testingen av koronaviruset i Drammen.

Hvem testes nå for koronaviruset?

- Vi tester fortsatt mange, men ikke alle. Vi følger hele tiden det som til enhver tid er de gjeldende kriteriene fra nasjonale myndigheter. Det gjelder sårbare grupper, helsepersonell og mennesker som jobber i samfunnskritiske funksjoner, forteller Brattås Remo.

Hvor forgår testingen?

- De som kan komme seg til Drammen legevakt med egen bil, og som har egen utgang fra hjemmet sitt, tester vi her utenfor på legevakten. I tillegg har vi to biler som kjører ute og gjør tester hjemme hos folk. Det gjelder eksempelvis de som ikke klarer å komme seg til legevakten med egen bil, bor i blokk og deler oppgang med flere.
- Foreløpig er det også legevakten som tester ute på institusjonene, selv om institusjonene nå gradvis skal begynne å overta denne testingen selv.

Kan man bare dukke opp for å ta en test?

- Nei, det kan man ikke. Man må først kontakte fastlegen eller koronatelefonen på legevakten. Vi har strenge kriterier å forholde oss til fra nasjonale myndigheter når det kommer til hvem som skal testes for viruset.

Kommer like mange til å bli testet i tiden fremover?

- Ja, vi har testet mange, og det kommer nok til å bli testet mange også i tiden som kommer.