1,4 millioner kroner til bibliotek og innbyggertorg

Nasjonalbiblioteket gir 1,4 millioner kroner til samarbeidsprosjekt mellom Drammen og Indre Østfold kommune for å finne svaret på: Hvordan få til beste praksis for samarbeid mellom innbyggertorg og bibliotek?

Kommunene Drammen og Indre Østfold får i 2021 tildelt 700 000 kroner i utviklingsmidler. Samarbeidsprosjektet vil vare i cirka to år, da prosjektet også i 2022 får tildelt 700 000 kroner.

Prosjektet har som mål å lære om effekter og utfordringer ved samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg.  Det vil være viktig å ha fokus på å undersøke hvordan kommunene kan få samarbeidsgevinster, samt på utvikling av bibliotek og innbyggertorg, samtidig som stedsutvikling styrkes.

Jørgen Hovde, biblioteksjef Drammen.
BILDE: Biblioteksjef i Drammen, Jørgen Hovde, forteller at ett av prosjektmålene er å lære om effekter og utfordringer ved samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg.

Jørgen Hovde, virksomhetsleder og biblioteksjef for Bibliotek og møteplass i Drammen kommune sier at det i løpet av måneden vil utarbeides en konkret plan for prosjektgjennomføringen og legger til at tre prosjektgrupper skal opprettes:

  • beste praksis
  • bibliotekets frie rolle i ny organisering
  • stedsutvikling

Elin Brandsrud, biblioteksjef for Indre Østfold, forteller at samarbeidet mellom Drammen kommune og Indre Østfold startet allerede i 2019, hvor det ble kartlagt at det ble gjort samme organisatoriske grep i forbindelse med kommunesammenslåing.

Biblioteksjef Elin Brandsrud
BILDE: Elin Brandsrud, biblioteksjef for Indre Østfold, har samarbeidet med Drammen kommune siden 2019. Ett samarbeid som vil fortsette i år og neste år. Foto: Marita Lundsrud Berg

Bibliotek og innbyggertorg ble organisert i samme virksomhet og det er i begge kommunene mange identiske målsettinger om organisering.

Relevante punkter fra prosjektbeskrivelsen:

  1. Lære om effekter og utfordringer ved samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg og hvordan man kan tilrettelegge for god samskapning i nærmiljøet.
  2. Undersøke og beskrive hvordan organiseringen påvirker opplevelsen av tjenestene utad.
  3. Å lage en modell som beskriver effekter, synergi og utvikling av bibliotek og innbyggertorg, såkalt beste praksis.
  4. Undersøke og beskrive hvordan man kan sikre og utvikle biblioteket som uavhengig møteplass i ny organisering.
  5. Undersøke og beskrive hvordan den nye organiseringen kan styrke stedsutviklingen
  6. Bidra til den nasjonale debatten om nye organisasjonsformer for bibliotek.