Se opptak av 17. mai-sendingen

Gikk du glipp av sendingen eller ønsker du å se den igjen?

Første del

Andre del