30 millioner til fritidsaktiviteter for barn og unge i Drammen

Er ditt barn eller ungdom med på en organisert fritidsaktivitet? Gjennom fritidskortet kan barn og unge få 1000 kroner i halvåret i støtte til aktiviteten. Staten bidrar med 30 millioner kroner til Drammen kommune for at flere barn og unge skal kunne delta på organiserte fritidsaktiviteter.

Med det nylig lanserte fritidskortet kan alle barn og unge mellom 6-18 år, som er folkeregistrert i Drammen kommune, få støtte til å drive med organiserte aktiviteter på fritiden. 

 - Dette er jo en utrolig god mulighet for veldig mange. Gjennom fritidskortet kan man kan få hele 1000 kroner i halvåret i støtte til organisert fritidsaktivitet. Jeg håper så mange som mulig logger seg inn og registrerer seg, slik at enda flere barn og unge deltar på organiserte aktiviteter i kommunen vår, sier Mads Hilsen, leder for hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.

Mads Hilden er strålende fornøyd med tilbudet og mulighetene dette gir innbyggere i Drammen kommune.

- Det er viktig at så mange som mulig får høre om dette og benytter seg av tilbudet, sier Hilden.

Kommunen har fått 30 millioner av staten for å finansiere fritidskortet.

- De pengene som ikke blir brukt i dette pilotprosjektet, går tilbake til staten, sier Hilden og oppfordrer alle til å spre informasjon om Fritidskortet, slik at flest mulig får benyttet tilbudet.

I skrivende stund er allerede 1077 barn og unge som har registrert, kun 11 dager etter at tilbudet ble lansert i Drammen.  Kommunen jobber nå kontinuerlig med å informere innbyggerne om tilbudet og om hvordan man laster ned og bruker firtidskortet.

portrettbilde av Mads Hilden i lys blå skjorte og mørk dressjakke. I skolegården på Gulskogen skole
BILDE: Mads Hilden håper så mange som mulig benytter seg av fritidskortet.

Må være folkeregistrert i Drammen

Kortet er personlig, så i en familie med flere barn mellom 6-18 år, betyr det 1000 kroner i halvåret til hvert barn. Aktiviteten, organisasjonen eller laget som barna er medlem av må være registrert i på https://drammen.friskus.com. Man kan også være knyttet til klubber og foreninger som ikke ligger i Drammen kommune, så lenge de er registrert i portalen til fritidskortet.

Hvordan du registrerer deg, hvilke foreninger/organisasjoner som er med, og hvordan du bruker tjenesten, kan du lese mer om på siden om fritidskortet

Unngå utenforskap

Målet med fritidskortet er at flest mulig skal delta i organiserte fritidsaktiviteter. Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede en fritidskortordning for utprøving i pilotkommuner. Drammen kommune er en av kommunene som får prøve ut denne ordningen.

Mats Hilden er glad for at akkurat Drammen kommune er pilotkommune for dette tiltaket. Etter halvannet år med korona og stort frafall i mange organiserte aktiviteter, håper han at dette kan bidra til at flere benytter seg av noen av de mange tilbudene som fins av aktiviteter i Drammensområdet.

- Det å ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter er viktig for å unngå utenforskap. Vi håper at flest mulig bruker dette tilbudet, sier Mads Hilden.

Fritidskortet dekker deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil 1000 kroner per barn eller ungdom per halvår. Dette kan være treningsavgift, spillerlisens, kontingent ol. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst åtte ganger i halvåret. Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer, og heller ikke sportsutstyr eller instrumenter.