370 personer jobber med valg i Drammen i dag

Et hemmelig valg er grunnleggende i et fungerende demokrati. I dag er 370 mennesker i sving for at 17 valglokaler kan være åpne og for at du og jeg skal kunne avlegge våre stemmer.

Til sammen har 130 valgmedarbeidere bemannet 997 timer i forhåndsstemmelokalene mellom 10. august og 10.september. Og i dag er omtrent 370 personer i sving for at valgdagen skal gå på skinner. 

Rundt 300 personer bemanner de 17 stemmelokalene er rundt i hele kommunen, mens det er totalt 370 personer som jobber på valgdagen. Disse 70 som ikke er valgfunksjonærer, jobber med alt fra rigging og IKT, til beredskap og opptelling av stemmer. Det er også flere personer som står i bakhånd og kan hjelpe til om det for eksempel er flere som blir syke.

- Det er mange timer å bemanne. Våre valgmedarbeidere står virkelig på, både for at innbyggerne har kunnet forhåndsstemme og for at forholdene ligger til rette i dag på valgdagen, sier leder for valgsekretariatet Vegard Hetty Andersen.

En valgfunksjonær smiler og står klar til å vise deg hvor du skal stemme.
BILDE: I dag er valglokalene åpne fra kl. 9 til kl. 21 før stemmesedler samles og telles utover kvelden og natten.

30 106 har forhåndsstemt

I år har det kommer inn flere forhåndsstemmer enn ved sist stortingsvalg (2017, totalt 21944 forhåndsstemmer i de tidligere kommunene). Det er nok flere grunner til det, men Andersen tror nok pandemien har spilt en rolle. 

Antall timer forhåndsstemmetilbudet har vært åpent:

  • Strømsø 253,5 timer
  • Bragernes 190,5 timer
  • Svelvik 182,5 timer
  • Mjøndalen 175,5 timer
  • Konnerud 97,5 timer
  • Åssiden 97,5 timer
  • Totalt 997 timer

Digitalt valgkort

Nytt av året er at valgkortet er digitalt. Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiletelefonen, og trenger ikke å skrives ut.

– Vi anbefaler folk å ha valgkortet sitt klart da de kommer til valglokalet. Ta gjerne en skjermdump av valgkortet slik at du har det lett tilgjengelig. På den måten blir det mindre kø og venting, sier Vegard Hetty Andersen.

Andersen legger til at det ikke er nødvendig å vise valgkortet når du skal stemme, men det gjør selve stemmegivningen enklere og raskere.

De som har reservert seg for digital post vil få tilsendt valgkortet i papirutgave.