49 forslag til Frivillighetsprisen skal nå bli til 10

Det har vært stor deltakelse i nominasjonen av kandidater til Frivillighetsprisen 2021. Se hvilke kandidater som er forslått i din kommunedel.

Nytt av året er at nærutvalgene skal velge én kandidat blant forslagene i sin kommunedel. Kandidaten går så videre til finalen, som består av én representant fra hver kommunedel. En jury trer så sammen for å diskutere seg fram til hvem som får Drammen kommune Frivillighetspris for 2021. Utdelingen av Frivillighetsprisen skjer søndag 5. desember, som også er Frivillighetens dag.

Prisen er med på å løfte frivilligheten fram i lyset og gi de frivillige den oppmerksomheten de fortjener.

– Det har også i år kommet inn mange gode kandidater. Det er en skikkelig vanskelig jobb nærutvalgene får med å plukke ut bare én kandidat som skal videre til finalen. All frivillighet betyr noe for noen, derfor blir det ekstra utfordrende. Det blir som en mor som skal velge ut hvilke av barna hennes som er favoritten, sier avdelingsleder Patricia Rivas Garcia, Aktiv fritid.

Under kan du se bidragene som har kommet inn. Begrunnelsen er kortet ned.

Her er de nominerte

Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen (kommunedel 1)

Trine-Annette Killingstad og Hege Kylland. 20 år i frivillighetens tjeneste med vinterleir for barn og unge i regi av Spennende ferie og fritid i Røde Kors. I tillegg har de deltatt på sommerleir og de har gjort ulike aktiviteter gjennom året. Det har gitt ungdom håp, opplevelse og mestring.

Øivind Erikssøn. Han er nominert to ganger. Erikssøn er aktiv i driften av Eiker Golfklubb. De siste 5-6 årene har han lagt ned mellom 10-25 dugnadstimer i uka på klipping av green og bane,rydding av baller. I tillegg holder han kiosken åpen i helgene.

Ruben Broz er styreformann i Eiker Golfklubb. Da klubbkassa var tom tok han daglig leder-jobben uten å ta ut lønn. Broz har lagt ned enorme mengder timer for klubben. Han er nominert av to personer.

Jarle Gommerud, Nor 92 Innebandy. Gommerud er nominert av to personer. Han startet i 1992 og har vært med i utviklingen av en av Norges største innebandyklubber. Klubben har utviklet mange talenter, også landslagsspillere. Han har bidrar til å skape et sted hvor barn og unge kan møtes og drive idrett sammen.

Den Vietnamesiske foreningen i Nedre Eiker. Foreningen deltar aktivt i integreringsarbeid som hjelper nye innvandrer/flyktninger fra Vietnam eller andre land. Foreningen er aktive i prosjektet Bydelsmødre. De har arrangert og deltatt i mange arrangement. Utdeling av mat i regi av Røde Kors har de også engasjert seg i.

Krokstadelva og Stenseth (kommunedel 2)

Kattehjelpen Drammen og omegn gjør en stor jobb for dyrevelferden. Kattehjelpen jobber for at hjemløse katter skal ha et hjem. Mange gjenforeninger har skjedd takket være kattehjelpen.

Marianne Hordnes. Ti års aktiv innsats for Nedre Eiker Barne- og Ungdomsteater (NEBUT) som kasserer og kostymeansvarlig. Hun er også frivillig i Samklang. Hodnes er en organisator og har vært en helt sentral drivkraft for å realisere fantastiske oppsetningene NEBUT har gjort.

Kjell Øverby og Egil Olaussen. To lokale dugnadshelter som har lagt ned utallige dugnadstimer på idrettsanlegget på Årbogen i Krokstadelva. I tillegg til dugnader har de i år lagt en helt ny kunstgressbane og de har bidratt i organisasjonen, også som trenere i Birkebeineren. De har vært avgjørende for fotballmiljøet i IBK. Totalt dreier det seg nok om flere årsverk gjennom mange år.

Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden (kommunedel 3)

BandyIS gutta i SSK: Ola Austad, Bent Ole Bakken, Vidar Hagen og Thomas Bakken. Disse gutta jobber natt og dag, gratis, for å skaffe den beste isen på skøytebanen i Solbergelva. Isbanen er selve hjertepulsen i Solbergelva på vinterstid.

Styret i Stiftelsen Verkstedet - Rolf Bergersen (leder), Odd Martinsen, Tone Næss, Kai Martinsen, Pål Ødemark, Kjell Erik Johansen og Eldbjørg S. Fotland. Styret brenner for kultur og lokalhistorien både på Solberg Spinderi og lokal industrihistorie. De lager hvert år et program som inneholder konserter, foredrag og andre arrangement.

Ole-Bjørn Haugaasen. Driver Solberg speidergruppe, noe han har gjort i flere tiår. Det holdes ukentlige møter med lærerike aktiviteter. Barna som deltar viser stor glede og de lærer å bli gode medmennesker.

Rune Grosvold begynte som materialforvalter i 2017 i Krokstad og Solberg skolekorps. Han er i sin andre periode som korpssjef. Grosvold er primus motor i korpset og sikrer god kommunikasjon mellom forbund, styret, dirigenter, musikanter og foreldre. Han er et ja-menneske som sørger for at alt går på skinner.

Rødskog og Gulskogen (kommunedel 4)

Rett fram. Før høytider sørger de for at alle familier (de har registrert) får både god mat og gaver til jul. De har hjulpet vanskeligstilte familier i flere år. Rett Fram gir opplevelser og minner for livet til de som trenger det aller mest.

Ekte Kjærlighet på Gulskogen (EKPG). De er en organisasjon som jobber aktivt for at alle barn og unge skal ha et trygt og godt nærmiljø. EKPG gir barn og unge noe å gjøre etter skolen, de skaper samhold og tilhørighet. Ingvild Juvkam Dyve og Kim Jeppe Karlsen har klart å skape noe helt unikt. Noe som går på tvers av kjønn, etnisitet og religion – men også på tvers av interesser og økonomi.

Anders Brun og Rune Geir Aass. Ved Drammen teater og Attic scene har Anders Brun gjennom 34 år og Rune Geir Aass i 15-20 år jobbet med scenografi, opp- og nedrigging, snekret og malt og hatt teknisk tilrettelegging av forestillinger. De har bidratt til en kunstnerisk ramme rundt Attic sine forestillinger gjennom mange år.

Bjørn Melbye har vært aktiv leder i 3. Drammen speidergruppe i cirka 50 år, og rundt 25 år som leder. Gruppa har aktiviteter på Strømsø, Rødskog og Gulskogen. Melby er motoren som aldri stopper, heter det i begrunnelsen. Han har bidratt til at mange generasjoner har fått oppleve mestring.

Konnerud og Skoger vest (kommunedel 5)

Konnerud Sanitetsforening. Damene i Konnerud Sanitetsforening stiller alltid opp. Ukentlig arrangerer de «Kløvertur», som er et
sosialt tilbud til Konneruds seniorer. Tilbudet har de hatt i 3 år, men deres engasjement går mye lenger tilbake. Alle beboere på Konnerud bo- og servicesenter og hjemmeboende seniorer på Konnerud nyter godt av deres innsats.

Roger Løvaas gjør en fantastisk innsats for barn, unge og vokse i Konnerud Tempo sjakklubb. Et varmt menneske som bryr seg om alle, og ser hvert enkelt individ som en unik person. Dette har stor betydning for nærmiljøet, og sjakken som helhet i hele Drammen. Han er en pådriver for å arrangere turneringer og for å gi mange et godt sjakktilbud.

Andre Markussen er styreleder for Konnerud Fotball, én av de største fotballklubbene i Viken. Markussen har jobbet frivillig i Konnerud IL i flere tiår, først som trener og lagleder, styremedlem og de siste 3 årene har han vært styreleder. I klubben har Markussen vært med på anleggsutvikling for fotballgruppa, nytt idrettshus og nye kunstgressbaner. Antallet spillere har økt med 200 medlemmer fra 2019.

Konnerud håndballs styreleder Thea Hajum Utvik og sportslig leder Lene Håheim Pedersen. De har gjort en stor innsats for å holde i gang en idrettsgruppe som driver med hallidrett i et nedstengt Drammen. Styreleder har vært frivillig i 13 år i ulike verv. Sportslig leder er inne i sitt 7. år som frivillig i klubben. Det meldes om fellesskap, felles arenaer, muligheter for alle, inkludering, idrettsglede og gode opplevelser på og utenfor banen.

Strømsø – Danvik, Austad og Fjell (kommunedel 6)

Nabokafeen i Fjell kirke. Menighetene står for gratis lunsj hver torsdag, og aktivitetstilbud til 160-180 elever fra Galterud ungdomsskole. Frivillige er bærebjelken i arbeidet, i tillegg bidrar noen flyktninger i språkpraksis. Nabokafeen startet for 15 år siden.

Bahai-gruppen på Fjell v/Kehler Moghan. De er nominert av to personer. Gruppen knytter trygge nettverk for barn og foreldre på Fjell. Dette skjer gjennom ulike aktiviteter som for eksempel matlaging. Gruppen startet i 2018.

Aziz Karagøz ved TyrKAF (Tyrkisk Kultur- og Aktivitetsforening)
De er en relativt nystartet gruppe selv om de har jobbet i flere år. De har fått to nominasjoner. TyrKAF lager trygge nettverk for barn og foreldre på Fjell. Foreningen har vært med på å arrangere Tyrkisk 50-årsjubileum i Drammen, konsert og kulturaftener. De formidler norsk kultur og historie. De har hjulpet til med korona-informasjon fra helsemyndighetene og kommunen.

Strømsø – Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen (kommunedel 7)

Grith Overgaard Fosnæs, leder for 5 Drammen sjø – speidergruppe
Etter at Fosnæs overtok som leder av speidergruppa har den vokst. Sjøspeiderne drifter skuta Christiane. Speiderne trives og de får prøve seg på mange interessante oppgaver, heter det i forslaget.

Alisha Sadiq. Hun er ungdomspolitiker og har vært frivillig medhjelper under koronavaksinasjonen. Sadiq er en ung ildsjel som tar seg tid til å snakke med folk.

Frivillige som har deltatt under vaksinasjonen. Syv forskjellige organisasjoner og 55 frivillige har bidratt med 1300 timer på vaksinasjonsstedene i kommunen i 2021. De har gitt trygghet og trivsel for byens befolkning på vaksinestedene. De frivillige har vist vei, funnet rullestoler, vasket stoler og gjort andre praktiske oppgaver. Samtidig har de hatt tid til en prat med dem som kanskje er ute av huset for første gan på lang tid.

Bragernes og Øren (kommunedel 8)

Matutdelingen på Frelsesarmeens omsorgssenter. Rundt 500 familier har fått hjelp fra matutdelingen til Frelsesarmeen. Syv faste frivillige stiller hver onsdag for å dele ut matposer, ulltøy med mer. Det har vært en sterk økning av mennesker som har oppsøkt dem, sies det i forslaget. De har rekruttert flere nye frivillige, mens andre har vært i staben i over 10 år.

Turid Bekke er i frivilliggruppen på Losjeplassen. Hun er besøksvenn hver dag, hun følger til lege, tannlege og hun handler for de som trenger det. Bekke er Sterk og Stødig-instruktør og har flere grupper hver uke. Bekke har vært frivillig i 5 år. Dette er en dame som gir av seg selv hele tiden, heter det i forslaget.

Evas Matkasse er ledet av Hakon Kristoffersen, Kjell-Even Våraker og Martin Fevang. Trioen startet opp i 2017 og har hjelp av mange andre frivillige. De deler ut gratis mat til over 200 personer og familier hver uke. Dette skjer i lokalene til Filadelfiakirken Drammen. Under koronaen har de kjørt mat hjem til de som ikke har kunnet hente selv.

John Eckhoff. I gjenreisingen av Stronghytta har han nedlagt uendelig mange timer, helger og sene kvelder. Han har planlagt, sikret finansiering og oppføringen av Stronghytta. Den er til glede for turgåere, idrettslag og skoler. Det er overnattingsplass til en skoleklasse, og hytta er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Rune Skistad. Hver dag i flere år har Skistad plukket søppel. Han holder det pent og ryddig der han bor og der han ferdes. Flere års innsats for at vi ikke skal vasse i søppel på turene i skogen og i byen. Rune plukker opp etter andre, heter det i forslaget.

Skoger, Åskollen og Nesbygda (Kommunedel 9)

Kamilla Stamnes har vært drivkraften for å sette i stand en lekeplass. Stamnes jobber for beboerne i kommunedelen og at de skal tilhøre til den helsestasjon som ligger nærmest dem. Hun er opptatt av de mest sårbare som nyfødte og nybakte mødre. Stamnes har blitt nominert av to personer.

Tormod Krogrud. Han er loppe- og dugnadsgeneral for Helleristningen skolekorps. Krogrud koordinerer de frivillige og det som skal hentes og sorteres av lopper til Drammens største loppemarked. Nå jobber han med etablering av et felles loppemarked med alle frivillige lag og foreninger som arrangerer loppemarked.

Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger (kommunedel 10)

Ole Jonny Helgerud er drivkraften bak en gruppe foresatte som arranger klubb med aktiviteter for barn med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser. Klubben er på Undergrunnen en dag i uka, noe de har vært siden 2020.

Trenerne i Svelvik IF fotball, gutter og jenter født i 2012. Andre, Alexander og John Reidar er spesielt flinke til å se alle. Det meldes om et godt samhold i fotballgruppa.

Linda Olsen står på for nærmiljøet. Tre personer har nominert henne. Linda Olsen kjemper for bussforbindelser, eldretreff med kafé og hun har stor entusiasme for de unge. Hun har stått på med sitt engasjement siden 1990-tallet.

Thor Arne Gabrielsen i Berger Kirkes Venner (BKV). Venneforeningen ble startet i 2011. Per januar 2020 var det gjennomført 2157 dugnadstimer og overført over 1,5 millioner kroner til Svelvik Menighet til dekning av arbeid med å restaurere Berger kirke og bårehuset. To personer har nominert BKV.

Vassåsens venner. De har restaurert Vassås og bygget uthuset med klokketårn. Husmannsplassen Vassås er et kulturminne og et hyggelig turmål. Etter at stedet ble satt i stand har frivillige hatt søndagskafe for turfolket.

Matkjørerne i Svelvik. Frivillige som kjører mat hver dag hele året til hjemmeboende eldre. De som ikke kan lage mat selv får varm mat på døra av Matkjørerne. De skaper et viktige lyspunkt i hverdagen til dem de besøker. Noen har vært i tjeneste i 13 år.

Svelvik Turn ved Line Uglum og Glenn Elton. De gjør en ekstraordinær flott innsats for Svelviks barn, med sin turnglede. De er flinke i rekruttering av nye unge trenere, og de representerer en forening med ro, orden og ekte idrettsglede. De har stått på for turn og tumbling i mange år.