Det vil foregå markeringer fire steder i kommunen, og ordfører Monica Myrvold Berg vil være til stede ved tre av disse.

Drammen kommune markere dagen i samarbeid med Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Drammen Sjømannsforening, Drammen Forsvarsforening, Norske reserveoffiserers forbund (NROF), Drammen Ungdomsråd, Eiker historielag og Batteriøyas vel.

Det norske flagget mot blå himmel
BILDE: Frigjøringsdagen 8. mai skal feires på fire steder i kommunen. Dagen markeres med det norske flagget til topps. Foto: Birgitte Simensen Berg

Filmer markeringen

Ordfører Monica Myrvold Berg vil være til stede ved tre av fire 8. mai-markeringer. Markeringene vil bli filmet og lagt ut på Drammen kommunes nettside og Facebook-side, slik at de blir gjort tilgjengelige for så mange som mulig.

Gjeldende korona-retningslinjer åpner fra 7. mai for arrangementer, hvor inntil 50 personer er til stede. Det er derfor mulig for publikum å være til stede på markeringene så lenge det totale antallet på hvert sted er under 50, inkludert arrangørene. Arrangementene vil være i henhold til anbefalte smittevernregler med god avstand mellom de tilstedeværende. Personer med luftveissymptomer oppfordres til å holde seg hjemme.

Program

Klokka 10.00: Nedre Eiker kirke. Kransenedleggelse, musikalsk innslag og tale ved ordfører Monica Myrvold Berg. Opplesing av navn fra bautaen. Det musikalske innslaget er ved Eirin Skinnemoen.

Klokka 11.00: Mjøndalen stasjon, monument over Rygh-aksjonen. Kransenedleggelse og tale ved Eiker historielag.

Klokka 11.00: Strømsø kirke. Kransenedleggelse og taler ved ordfører Monica Myrvold Berg og Stig Nesle fra Sjømannsforeningen. Appell ved Drammen Ungdomsråds nestleder Jesper Strøm. Musikalsk innslag.

Klokka 12.30: Batteriøya, Svelvik. Taler ved ordfører Monica Myrvold Berg og Jan Stensvold fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Musikalske innslag ved representanter fra Svelvik musikkorps og Svelvik mannskor. Salutt ved Batteriøyas vel.