Pandemien setter en stopper for en normal markering av 8. mai, men ordfører Monica Myrvold Berg har likevel noen velvalgte ord til innbyggerne på denne dagen.

I normalår markerer kommunen frigjøringsdagen etter 2. verdenskrig og nasjonal veterandag med kransnedleggelse, taler og musikalske innslag ved minnesteinene på kirkegårdene i tidligere Drammen, Svelvik og Nedre Eiker.

I år kan ikke dette skje på grunn av pandemien. Selv om smittevernet i Drammen er satt ned til 5B, er arrangementer ikke tillatt (Kapittel 5b § 17b). Kun digitale arrangementer som strømmes, og med maks fem publikummere til stede, er tillatt. Markeringene kan ikke annonseres på forhånd da man ønsker å unngå tilstrømming av publikum.

Det vil bli kransnedlegging ved minnesteiner på kirkegårdene på Bragernes, Svelvik og Mjøndalen, men dette blir i mindre målestokk sammenlignet med andre år. Blomster blir satt ut på minnesteiner i andre bydeler slik som, i normalår.

Vi vet at denne dagen betyr mye for en del mennesker, men dagen er altså på ingen måte glemt. Trolig vil dagen kunne markers på normalt vis i 2022.

Veteranplan

Kommuner rundt om i Norge er blitt oppfordret til å lage en veteranplan. Det er ikke noe man er pålagt å gjøre. Drammen kommune har utarbeidet en veteranplan som nå er ute på høring.

Denne er nå ute på høring, og kan leses her.