Unio har varslet plassfratredelse for 960 medlemmer i Drammen kommune i forbindelse med den pågående streiken. Dersom streiken ikke er avblåst innen onsdag 2. juni går altså nærmere 1.000 medarbeidere i Drammen kommune ut i streik fra førstkommende onsdag.

Ingen medarbeidere i Drammen kommune var omfattet av det første streikeuttaket. Men fra og med onsdag 2. juni trappes streiken opp, dersom partene ikke har kommet fram til en løsning innen da. Fredag 28. mai mottok Drammen kommune listene over medarbeidere som tas ut i streik i forbindelse med det andre streikeuttaket.

Listene blir nå gjennomgått, og det blir i løpet av helgen og utover mandagen vurdert hvilke konsekvenser dette får for de kommunale tjenestene. Når disse vurderingene er gjort, vil kommunen informere om hva som blir konsekvensene dersom nærmere 1.000 medarbeidere går ut i streik fra og med onsdag 2. juni.

Disse forbundene har varslet plassfratredelse for medlemmer i Drammen kommune:

  • Akademikerforbundet: 13 personer
  • Bibliotekarforbundet: 13 personer
  • Forskerforbundet: 5 personer
  • Norsk Ergoterapeutforbund: 21 personer
  • Norsk Fysioterapeutforbund: 28 personer
  • Norsk Sykepleierforbund: 92 personer
  • Utdanningsforbundet: 788 personer