Å bygge en kommune

Å bygge en ny kommune er en komplisert og tidkrevende prosess. Rådmann Elisabeth Enger har i flere sammenhenger sagt at det tar seks år å etablere en kommune og få den i normal drift.

- Nå har vi brukt to år til intensiv planlegging med etableringen. De neste fire årene skal vi fylle den med politikk, utvikle tjenestene og de ulike stedene sammen med innbyggerne og bygge en felles kultur på tvers av tidligere grenser mellom innbyggerne i Drammen kommune, sier rådmannen.

Hun understreker at innbyggerne selvfølgelig skal få tjenestene sine på vanlig måte i tiden som kommer, selv om kommunen er under utvikling. Den nye kommunen er i all hovedsak tom for politikk foreløpig, i den forstand at det på en rekke områder ikke er avklart hva kommunen mener og hvilke planer og mål det skal jobbes etter.

Elisabeth Enger møtte innbyggerne for å høre deres meninger
BILDE: Elisabeth Enger lover at Drammen kommune skal legge til rette for at innbyggerne kan påvirke utviklingen av Drammen kommune. Dette bildet er tatt under ett av de elleve dialogmøtene som ble arrangert i fjor vår.

Viderefører noen planer

Det vil ta noe tid å få dette på plass, men det første kommunebudsjettet ble vedtatt før jul. Samtidig kom det en rekke bestillinger fra politikerne på hvilke saker de ønsker utredet og få på sitt bord i løpet av 2020.
- Dette skal vi begynne å jobbe med nå og er på mange måter starten på arbeidet med å fylle kommunen med politikk og prioriteringer, sier Elisabeth Enger.

De tre tidligere kommunene har hatt en rekke planer og prioriteringer innenfor ulike områder. Det vil være behov for å utvikle nye planer som omfatter hele den nye kommunen. Inntil det skjer vil noen av de gamle planene, blant annet kommuneplanene, videreføres. Dette er viktig av hensyn til blant annet byggesaker, som må behandles etter et vedtatt regelverk og lokale retningslinjer.

Ifølge rådmannen er det ønske å få på plass en ny kommuneplan så fort som mulig, men dette er et omfattende arbeid, og hun anslår at en ny kommuneplan med både samfunnsdel og arealdel er på plass først i 2022. På en rekke andre områder vil det imidlertid bli vedtatt planer før den tid.

- Har sterke meninger

Politikerne vurderer nå hvordan nærutvalgene i de ti kommunedelene skal fungere. Innbyggerne skal involveres i større grad i utformingen av planer og tjenester for den nye kommunen. Også i planleggingsfasen for etableringen av den nye kommunen ble innbyggerne invitert til møter for å påvirke hvilke veivalg Drammen kommune bør ta.
- Engasjementet hos innbyggerne er stort. Det er mange som har sterke meninger om hvordan nærmiljøene deres skal utvikles, og de vil delta. Det skal vi sørge for at de får når vi nå går videre med utviklingen av Drammen kommune, sier Enger.

Rådmannen er opptatt av at det skal bygges en ny kultur i Drammen kommune. De tre tidligere kommunene hadde sine respektive kulturer, og Enger påpeker at det ikke er slik at Nedre Eiker og Svelvik kommuner har gått inn i gamle Drammen kommune.

- Drammen kommune som ble etablert 1. januar 2020 er en ny kommune. Derfor må vi bygge en ny og felles kultur både blant innbyggerne og blant de ansatte. Kulturbygging tar tid, men i løpet av de neste fire årene håper jeg at vi har kommet så langt at vi kan si at vi har en ny kultur i Drammen kommune. Og da er også målet at innbyggerne kan si at de bor i en enda bedre kommune enn de gjorde før sammenslåingen, sier rådmann Elisabeth Enger.