Ny tilskuddsordning for økt aktivitet og folkeliv i sentrumsområdene

Gjennom en ny tilskuddsordning ønsker Drammen kommune å bidra til økt aktivitet og folkeliv i sentrumsområdene. Nå kan næringslivsorganisasjoner, handelsstandsforeninger og næringslivsaktører søke tilskudd. Søknadsfristen er 5. juni.

Sist endret:

I behandlingen av Handlings- og økonomiplanen 2023-26 vedtok kommunestyret å bevilge 500 000 kroner til den nye aktivitetsbaserte tilskuddsordningen. Retningslinjene for tilskuddet ble vedtatt i formannskapets møte 9. mai i år.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til aktiviteter som skaper folkeliv og næringsliv i sentrumsområdene og stimulerer til initiativ fra, og samarbeid mellom næringsdrivende til det beste for sentrumsområdene og det lokale næringslivet.

Toril Lislien næringssjef i Drammen kommune foran brua Ypsilon i Drammen by.
Næringssjef Toril Lislien oppfordrer næringsaktører til å søke tilskudd og minner om søknadsfristen som er 5. juni.

– Aktiviteter i sentrumsområdene er viktig for å gjøre Drammen attraktivt for innbyggere og besøkende, sier næringssjef i Drammen kommune, Toril Lislien.

Næringsaktører som i samarbeid ønsker å gjennomføre en felles aktivitet eller et prosjekt kan søke om tilskudd på inntil 100 000 kroner per søknad/aktivitet. Aktiviteten må finne sted i Drammen kommune, og aktørene som søker må også ha adresse i kommunen.

Næringssjefen håper ordningen vil fremme nye initiativ og samarbeid mellom næringsdrivende og andre samarbeidspartnere.

–Vi håper mange vil søke på denne ordningen, slik at vi kan få gleden av flere nye aktiviteter i Drammen, sier Lislien.

Aktiviteten/prosjektet må være tilgjengelig for alle i målgruppen og i så stor grad som mulig være bærekraftig.

Les mer om tilskuddsordningen og søk tilskudd

Har du spørsmål knyttet til søknaden eller ordningen?

Ta kontakt med Berit Bakkane på tlf. 934 87 173 eller e-post berit.bakkane@drammen.kommune.no for mer informasjon.