RSS-feed for aktueltsaker om korona

Vil bruke både BioNTech/Pfizer og Moderna som andre vaksinedose

I tiden fremover får Norge og dermed også Drammen kommune lavere leveringer av Pfizers vaksine, og et betydelig høyere antall av Moderna enn først antatt. FHI har gjort en vurdering av dette, og konkludert med at Modernas vaksine kan gis som andre dose også til dem som har fått Pfizers vaksine som første dose.

Sist endret:

Vil bruke både BioNTech/Pfizer og Moderna som andre vaksinedose

Åtte personer koronasmittet

Status for smittesituasjonen i Drammen kommune oppdateres på hverdager innen klokka 09.15. Tallene for helgen blir publisert sammen med dagstallene mandager.

Sist endret:

Åtte personer koronasmittet

10 nye tilfeller av deltavarianten

Analysering av tidligere positive koronaprøver viser 10 tilfeller av deltavarianten i Drammen. Til sammen er det påvist 20 tilfeller av deltavarianten siden 5. juli.

Sist endret:

10 nye tilfeller av deltavarianten

Vaksinering av studenter

Studenter i Drammen kommune som er folkeregistrert i en annen kommune, vil få tilbud om koronavaksine her dersom de ønsker det.

Sist endret:

Fem sannsynlige tilfeller av deltavarianten

Drammen kommune har fått meldt fire sannsynlige smittetilfeller av deltavarianten fra laboratoriet ved Drammen sykehus. I tillegg tilsier kommunens egen smittesporing at det er ytterligere ett tilfelle av denne varianten.

Sist endret:

Fem sannsynlige tilfeller av deltavarianten

Kommunen utsteder ikke koronaattest for reise til utlandet

En del henvender seg nå til kommunens koronatelefon med ønske om skriftlig attest på negativ koronatest i forbindelse med reise til utlandet. Kommunen utsteder ikke slik skriftlig bekreftelse på testresultat og kan heller ikke garantere svar innen en viss tid før reise.

Sist endret: