Har testet over 100 000 siden høstferien

På hardt betonggulv iført tett smittevernutstyr har ansatte utført over 104 595 koronatester fra høstferien i uke 40 og fram til nå. 15. mars ble det testet rekordmange 1 431 personer på én dag.

Tre helsepersonell ikledd smittevernutstyr oppstilt i testhallen på Sundland.
BILDE: Her, i testhallen på Sundland, jobbes det fra tidlig til sent for å få testet alle som bestiller time til testing.

De 60 ansatte som jobber med testing på Sundland har utvilsomt hatt travle arbeidsdager det siste halve året. Dagene på Sundland har vært, og er lange. Dørene åpner klokken 08.00, og de ansatte går ikke hjem før 22.30.

- Ingen dager er like og det er stor variasjon i arbeidsoppgavene, forteller Liv Mikkelborg, avdelingsleder for prøvetakingstjenesten ved Legevakten i Drammen.

Innsatsen og kapasiteten fra testpersonellet i Drammen kommune har vært stor, og ikke minst viktig. Her har man utført testingen for å kunne påvise eventuell smitte hos innbyggere, slik at man raskt har satt i gang nødvendige tiltak som isolasjon og karantene for å forhindre videre spredning av koronaviruset, samtidig som smittesporing har blitt igangsatt umiddelbart.

Oppbemanner ved behov

Fra nyttår og fram til nå er det utført gjennomsnittlig 3 500 tester per uke. Fra uke én til uke 15 ble 57 773 personer testen av testpersonell i Drammen kommune.

Mikkelborg forteller at aktivitetsnivået endres etter smittetrykket i samfunnet. For at tilbudet skal møte etterspørselen oppbemanner de antall team i hallen.

- På det meste har vi fire team inne i hallen og da har vi en kapasitet på 120 tester per time, forteller hun.

I tillegg til å teste i hallen har de ett til to team som kjører rundt og tester både på sykehjem, hjemmesykepleien og private hjem. De har også testbobilen som kjører fast rute mandag til fredag, og flere skoleteam som tester på blant annet Galterud skole, Drammen videregående skole og Campus Universitetet i Sør-Norge (USN).

Maria Rogne forklarer en klasse ved Drammen videregående skole i klasserommet hvordan de utfører en hurtigtest på seg selv.
BILDE: Maria Rogne er en av de ansatte som er ute og massetester ved skoler i Drammen. Her tester hun elever i 3. klasse ved Drammen videregående skole.

Stå-på-vilje

LIv Mikkelborg roser de ansatte som nå har jobbet med testing over lang tid. I de mest travle periodene blir de stående i mange timer på det harde betonggulvet ikledd tette smittevernsdrakter, munnbind og visir.

- Testerne våre har en utrolig stå-på-vilje og er veldig tilpasningsdyktige. Det er ikke alltid like lett å ta seg en liten pause for å ta seg litt drikke eller gå på do, sier Mikkelborg og fortsetter:

- Jeg merker meg at de er veldig flinke til å holde humøret oppe og står på og strekker seg utrolig langt for at vi skal få dette til.

 Maria Rogne sprayer hendene til vgs-elevene ved Drammen vgs i klasserommet før de skal testes.
BILDE: Maria Rogne sprayer pulter og hender før elevene skal utføre testing på seg selv i klasserommet.

Endrede testkriterier

Mikkelborg forteller at mye av utfordringen i starten av pandemien var all usikkerheten rundt hvem som skulle testes og hvordan det skulle gjøres for at smitte til andre skulle unngås. En annen utfordring var stadig endring i testkriteriene.

- Vi hadde daglig oppdatering på endring av testkriterier. På det meste ble testkriteriene endret tre ganger på en dag, forteller hun.

Årsaken til dette var mangel på testutstyr. Dette innebar en stor begrensning i hvor mange som kunne teste seg.

- Vi måtte være strenge med å følge FHI sine testkriterier nøye. Dersom vi hadde bestilt en test på en som ikke gikk under kriteriene kunne denne bli avvist av sykehuset på grunn av mangelen på analyseutstyr.

Med de testkriteriene som forelå for ett år siden var det svært begrenset hvor mange vi kunne teste og før testkriteriene ble lempet på var det maksimale av hva de testet på en dag 156 personer.

- Dette følte vi var en bragd. Men sammenligner vi med hvordan det er nå med testtopp på 1 431 på en dag er jo dette et lite tall. Vi har testet 120 i timen på det meste. Kapasiteten har økt voldsomt, forteller Mikkelborg.

To ansatte som tester i den mobile teststasjonen står i trappen og døråpningen av testbilen.
BILDE: Testbilen har fast stoppested på Strømsø torg, og man trenger ikke å bestille time i forkant.

Testtall

Ukene 10/2021 og 11/2021 har vært toppuker i pandemien. I løpet av disse to ukene ble det testet 14 990 personer. Det var et gjennomsnitt på 1 070 personer per dag i denne 14 dagers perioden.

  • Fra uke 40/2020 til uke 53/2020 ble 40 990 personer testet. 
  • Fra 1.1.2021 er det testet 67307 personer. Av dette er 3702 skoleelever/ studenter. 
  • Gjennomsnitt testet per uke fra uke 40 og ut året er: 2927
  • Gjennomsnitt testet per uke fra uke 1 og så langt i år: 3610