I dag, 22. april, blir det sendt ut brev til alle i aldersgruppen 18-64 år. Kommunen ønsker at innbyggerne i denne gruppen registrerer om de ønsker koronavaksine eller ikke.

Har du fått vaksine eller fått invitasjon til å bestille time, kan du se bort fra denne informasjonen.

Dame innendørs. HAr sorte hansker og trekker opp en sprøyte
BILDE: Nye grupper skal registrere seg for om de ønsker vaksine eller ikke. Vaksinen er gratis.

Brevet blir sendt digitalt i Altinn og kan åpnes der. Brev som ikke åpnes i Altinn blir ikke ettersendt per post.

Drammen kommunen starter snart opp med vaksinasjon av innbyggere som ikke er definert i risikogruppe. Kommunen mottar vaksiner ukentlig. For at vi skal nå ut til deg som innbygger når det er din tur til å få vaksinen, ber vi om at du registrerer om du ønsker vaksine eller ikke. Dette kan du gjøre selv, eller du kan få noen til å hjelpe deg. 

Grunnen til at kommunen ønsker at innbyggere i alderen 18-64 år skal registrere seg nå, er at Folkehelseinstituttet (FHI) på kort varsel kan endre aldersgruppene som blir invitert til å vaksinere seg. Da må kommunen ha oversikt hvem de skal invitere.

Kommunen følger Folkehelseinstituttets (FHI) prioriteringsliste og vaksinerer de eldste først. Om FHI endrer prioriteringsrekkefølgen vil kommunen følge de anbefalingene. 

Bestill time med en gang du får SMS

Det kan ta litt tid før du får invitasjon til å bestille time for vaksine.

– Det er viktig at alle som får SMS med tilbud om å bestille time til vaksinasjon gjør det forholdsvis raskt. Gjør du det, er du spart for mas fra vår side, sier koordinatoren Kristina Vejlgaard med et smil.

For saken er den at gir du ikke beskjed om du ønsker vaksine eller ei, så fortsetter kommunen å sende ut SMS.

Har du underliggende sykdom?

Om du tilhører risikogruppe 4, 5, 6 eller 7 vil du motta invitasjon til vaksinasjon de nærmeste ukene om du ikke allerede har fått invitasjon. Fastlegene har meldt inn innbyggere i risikogruppene til kommunen.

– Er du usikker på om du er i gruppene med underliggende sykdom, så er det ingen ting i veien for å registrere seg, avslutter Vejlgaard.