5021 smittede totalt i Drammen

I dag bikket vi 5000 registrerte koronasmittede i Drammen kommune. Ett høyt tall vi gjerne skulle vært foruten. Når vi er tilbake til en tilnærmet normal hverdag, er fortsatt usikkert.

Monica Myrvold Berg
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg.

– Vi hadde håpet å være ferdig med å telle før vi kom så langt, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Men slik ble det ikke. Den siste uken har 347 personer fått påvist smitte, og etter gårsdagens registreringer er vi oppe i 5021 registrerte smittetilfeller i kommunen.

Og det reelle antallet smittede er enda høyere. Det forteller oss hvor smittsomt dette viruset er. Noen har kun fått milde forløp, mens andre har fått kraftige forløp og endt på sykehus. 48 personer har gått bort som følge av sykdommen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

John David Johannesen
BILDE: John David Johannessen

Etter en sommer med forholdsvis lite smitte, er det igjen mye smitte i samfunnet. Den viktigste faktoren gjennom hele pandemien har handlet om hvordan vi som samfunn skal komme oss gjennom dette uten at sykehusene blir overbelastet. Slik er det også i denne bølgen.

– Slik det ser ut nå, så går det bra på sykehusene. Det er klart at det er alvorlig for de som er veldig syke, men kapasiteten er god, sier Johannessen, og tilføyer at tallet på innlagte ville vært mye høyere om ikke så mange hadde vært vaksinerte.

Vil takke

At vi nå har bikket 5000 smittede i kommunen, forteller at vi har vært gjennom harde smittebølger. Og det forteller at vi har vært gjennom halvannet år som har vært tøft for oss som mennesker og som samfunn. Det var vært restriksjoner og råd, usikkerhet, redsel og store omveltninger. Men det har også vært halvannet år der vi har jobbet sammen for å komme oss gjennom denne pandemien. Folk har tatt ansvar, fulgt regler og lyttet til helsemyndighetene. Og vi har sett at det har nyttet.

– Det høye tallet på smittede forteller oss ikke bare at pandemien har vært langvarig, men også at den pågår fortsatt. Det sier også noe om hvorfor det har vært nødvendig med harde og langvarige tiltak for å hindre en enda mer utbredt smitte, sier Monica Myrvold Berg.

– Jeg har behov for å si at noen har betalt en høyere pris enn andre. Tankene mine går til pårørende og de som har fått en forverret helse. Tankene mine går også til de mange enslige som har savnet kontakt med andre. Jeg blir jevnlig kontaktet av unge mennesker som føler at noe viktig er blitt tatt fra dem, nemlig den sosiale kontakten med jevnaldrende som er så viktig for alle unge. Unge formes gjennom å være sammen med jevnaldrende. Vi vet at mange unge sliter, sier ordføreren.

Hun vil samtidig takk til alle dem som har stått på for å hjelpe andre og for å holde hjulene i gang.

– Det gjelder alle ansatte i pleie og omsorg, skole, barnehage, til frivilligheten, lag og foreninger. Til alle dem som lojalt har fulgt opp våre påbud og anbefalinger. Pandemien har også vist et unikt samhold og solidaritet i hele drammenssamfunnet. Pandemien har derfor også hentet fram det beste i oss, og det skal vi bygge videre på.

Usikker periode

Siste steg i regjeringens gjenåpningsplan gjenstår. Vi begynner å nærme oss det punktet når koronapandemien ikke lengre regnes som en samfunnskritisk sykdom, men akkurat nå er vi i en usikker periode.

– Man er litt mer usikre på hva som er viktig akkurat nå, men det er noen viktige punkter i tiden som kommer, sier Johannessen, og fortsetter:

– Det desidert viktigste er å ta vaksinene. Men man må også fortsette å praktisere godt smittevern og man må følge med på anbefalingene fra helsemyndighetene.

Kommuneoverlegen påpeker at det er viktig å holde seg hjemme når man er syk, og ta en test så fort som mulig.

– Er det ikke covid-smitte, så hold deg hjemme til du er bedre, sier John David Johannessen.

Restriksjoner vurderes kontinuerlig

Rundt om i landet, blant annet i nabokommunen Lier, er det skoler som nå er satt på gult nivå. Foreløpig er ikke det aktuelt i Drammen.  Ulike tiltak vurderes kontinuerlig i kommunen. Det gjelder både påbud om munnbind, trafikklysmodellen i skolen og hjemmekontor.

– Vi har hatt et tett samarbeid på tvers av kommunene. Drammen kommune følger den nasjonale gjenåpningsplanen, og det er hele tiden Fhi, Helsedirektoratet og regjeringens retningslinjer som ligger til grunn for vurderingene som gjøres, sier Johannessen.

Per nå foregår det regelmessig testing av elever ved ungdomsskolene og de videregående skolene i Drammen kommune. I første omgang vil dette pågå fram til høstferien, og det gjøres vurdering fortløpende av denne ordningen.   

En stor fordel

Person med munnbind, vaksinerer dame.
I disse dager er det mulig å ta drop-in-koronavaksine i Drammenshallen. 8. og 9. september starter vaksinering av ungdom som er født i 2004 og 2005.

Per nå er det satt totalt 118 393 vaksinedoser i Drammen kommune. 53 122 er nå fullvaksinerte, mens 70 542 personer har fått første dose.

Kommuneoverlege Johannessen sier at det selvsagt er frivillig å ta vaksine, men at det utvilsomt er det beste for samfunnet.

– Det er en stor fordel å ta vaksine. Skulle man likevel bli smittet, er sykdomsforløpet mildere og i svært mange tilfeller blir man ikke smittet, sier han.

Han håper så mange som mulig benytter muligheten til å ta gratis vaksine. For Drammen. Og for storsamfunnet.