Alle som er født i 2003 får tilbud om vaksine

Folkehelseinstituttet har nylig endret sin anbefaling til at alle i 2003-kullet skal tilbys vaksine, ikke bare de som har fylt 18 år. Alle som tilhører denne gruppen må registrere sitt ønske om vaksine så snart som mulig for å være sikret å få vaksine innen uke 28.

Siden denne anbefalingen kom nylig, er det mange i denne aldersgruppen som ikke har registrert seg i Helseboka. Her kan du registrere deg.

Her finner du all informasjon om koronavaksinering i Drammen kommune