De første vaksinedosene mot koronaviruset kan bli satt i løpet av romjula. Under fredagens ekstraordinære formannskapsmøte ble det opplyst at det forventes at 50.000 vaksinedoser kommer til Drammen i løpet av det kommende halvåret.

Vaksinen som ligger an til å bli godkjent først, må settes to ganger for å være effektiv mot viruset. Det betyr at 25.000 innbyggere i kommunen kan være vaksinert før sommeren.

Følgende grupper prioriteres når de 50.000 vaksinedosene skal settes:

  1. Beboere på sykehjem. Dette omfatter i overkant av 600 innbyggere.
  2. Eldre over 85 år. Dette omfatter rundt 2.200 innbyggere.
  3. Eldre mellom 75 og 84 år. Dette omfatter rundt 5.600 innbyggere.
  4. Eldre mellom 65 og 74 år. Dette omfatter rundt 10.000 innbyggere.
  5. Personer i alderen 18 til 64 år med underliggende sykdommer.
  6. Helsepersonell.

Når disse gruppene er vaksinert, blir det åpnet for vaksinering av andre grupper i befolkningen. Så alle som ikke faller inn under de seks ovennevnte gruppene, må foreløpig smøre seg med tålmodighet og følge gjeldende smittevernråd nøye inntil de kan tilbys vaksinering.

Vaksineringen av beboerne på sykehjemmene gjennomføres ute på institusjonene.

Personer som ikke bor på sykehjem, og som ikke kan komme seg til massevaksinasjonssted, vil få tilbud om vaksinering hjemme.

For de øvrige gruppene vil det bli etablert massevaksinasjonssteder. Det vil etter hvert også kunne bli mulig med vaksinering hos fastlegen.

Alle som skal vaksineres, får innkalling via SMS. Den enkelte må registrere tid for vaksinering via Helseboka som i dag brukes til å bestille koronatest. Det lenkes til helseboka fra kommunens nettside.

De som ikke registrerer seg med timebestilling etter å ha fått en SMS, blir kontaktet via telefon eller brev.

Alle som bestiller time, settes opp med to timer med 21 dagers mellomrom. Det skal gå såpass lang tid mellom første og andre vaksinering. Og så er vaksineringen effektiv sju dager etter andre vaksinedose.

Mer om vaksineringen kan du lese på kommunens egen side om vaksineringen eller på Folkehelseinstituttets nettsider om koronavaksinasjonsprogrammet.