I løpet av den første uka i februar mottar Drammen kommune rundt 1450 vaksinedoser. Dette gjør det mulig å åpne for at hjemmeboende innbyggere mellom 75 og 84 år kan bestille til time til vaksinering. Men før du bestiller time til vaksinering, skal du ha mottatt en SMS om at du nå kan bestille time.

Anette Solvang (til høyre) er avbildet sammen med Kristina Vejlgaard. De to har ansvaret for gjennomføringen av koronavaksineringen i Drammen kommune.
BILDE: Anette Solvang (t.h.) og Kristina Vejlgaard som har ansvaret for koronavaksineringen i Drammen kommune, åpner nå for at innbyggere over 75 år kan bestille tid til vaksinering. Innbyggerne får en tekstmelding informasjon når de kan bestille tid til vaksinering.

- En del vaksinedoser går til beboere på sykehjem og i heldøgns omsorgsboliger som nå skal ha sin andre vaksinedose. I tillegg prioriteres en del doser til helsepersonell. Men med den økte leveransen er det mulig å gi rundt 1.000 innbyggere tilbud om den første vaksinedosen, sier Anette Solvang som er avdelingsleder ved smittevernkontoret og ansvarlig for organiseringen av koronavaksineringen i Drammen kommune.

Vaksineres de kommende ukene

Innbyggere over 75 år har tidligere fått tilsendt et informasjonsbrev hvor de er blitt oppfordret til å registrere seg om de ønsker koronavaksine eller ikke. Nå får en del av dem som har registrert ønske om vaksine, tilsendt en tekstmelding med beskjed om at de kan bestille time for vaksinering. Tekstmeldingen sendes til telefonnummeret som ble oppgitt da ønsket om vaksine ble registrert.

Har du ikke fått denne tekstmeldingen, så må du vente med å bestille time til vaksinering. Alle som er over 75 år og ønsker koronavaksine, får denne tekstmeldingen i løpet av de kommende ukene.

- Drammen kommune har rundt 5.600 innbyggere i alderen 75 til 84 år. Så alle får ikke tekstmeldingen nå. Vi må sikre at de som får muligheten til å bestille time for vaksinering, også får vaksinen. Det blir derfor gjort et tilfeldig utvalg blant rundt 1.000 innbyggere i denne omgangen. De som ikke får tilsendt tekstmelding nå, får det i løpet av de kommende ukene når vi får flere vaksiner. Hvor mange innenfor denne aldersgruppen som hver uke får beskjed om at de kan bestille time, avhenger av hvor mange vaksiner Drammen får levert, sier Solvang.

I tekstmeldingen som sendes ut, ligger det en lenke til Helseboka hvor timebestillingen gjøres. Denne lenken kan brukes av alle i husstanden som er omfattet av tilbudet om vaksinering nå. Det vil altså si at et ektepar over 75 år kan bruke den samme lenken til å registrere tid for vaksinering for begge to. Dersom det bare er den ene i husstanden som er over 75 år, er det også bare denne ene som kan bestille time til vaksinering. Den andre må vente til det blir vedkommendes tur og vil da få tilsendt en egen tekstmelding når tid til vaksinering kan bestilles.

Når bestillingen av time er gjort, vil den enkelte få en bekreftelse på tekstmelding om at bestillingen er registrert.

Et fåtall har ikke registrert seg

Rundt 650 hjemmeboende innbyggere over 85 år er vaksinert i løpet av de siste to ukene. Resten av dem som er over 85 år og står i vaksinekø, har fått eller får tilbud om vaksinering i løpet av kommende uke. Det er nå et fåtall av innbyggere over 85 år som ikke har registrert seg i vaksinekø og dermed heller ikke fått tilbud om vaksine.

- Alle over 85 år som ikke har fått registrert seg eller fått time til vaksinering, må gjerne ringe 32 04 44 44, så får de hjelp til å registrere seg for time til koronavaksinering, sier Anette Solvang.

I uke 5 blir det gjennomført massevaksinering i Drammenshallen onsdag 3. og torsdag 4. februar. Fredag 5. februar blir det massevaksinering i samfunnshuset i Mjøndalen. Innbyggere i Svelvik som ikke er vaksinert ennå, vil få en tekstmelding om mulighet for å bestille tid i uke 6 til massevaksinering i Ebbestadhallen, dersom de ønsker å vaksineres der istedenfor i Drammenshallen. Det er foreløpig ikke avklart hvilken dag det blir, men nærmere informasjon om vaksineringstidspunkt i Ebbestadhallen kommer når det er klart.