Åpner for fjerde vaksinedose til alle mellom 18 og 64 år

Regjeringen har nå åpnet opp for at alle mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer får tilbud om en fjerde dose med koronavaksine. Dette betyr imidlertid ikke at alle anbefales å ta en ny dose.

I et brev til kommunene skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at innbyggere i aldersgruppen 18-64 år ikke skal inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det likevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan få en ny dose. FHI vurderer risikoen for alvorlig sykdomsforløp som lav for personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer. Dette er også bakgrunnen for at de ikke har gått ut med en generell anbefaling til alle om å ta den fjerde dosen.

– Tidligere er det gitt anbefalinger om å ta vaksinene. Men nå har vi fått en god beskyttelse i befolkningen gjennom tidligere vaksinedoser. I tillegg har mange gjennomgått sykdommen. Derfor anses det ikke som like nødvendig at man tar denne dosen, men man har altså muligheten, dersom man ønsker det, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I brevet fra FHI pekes det på at andre grunner enn de rent medisinske kan være avgjørende for om man tar den fjerde dosen. Dette kan eksempelvis være at man skal ut å reise, ønsker å beskytte sine omgivelser, ønsker å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte eller en generell uro for sykdommen. 

Dersom du ønsker å ta den fjerde vaksinedosen, bestiller du time til vaksinering gjennom Helseboka, på samme måte som tid til de foregående vaksinedosene er bestilt.

Timebestilling:

Nærbilde av at det settes en sprøyte med koronavaksine i en arm.
BILDE: Det åpnes for at personer mellom 18 til 64 uten underliggende sykdommer kan ta en fjerde vaksinedose, men det er ikke en generell anbefaling.