Regjeringen la onsdag 7. april fram sin plan for hvordan samfunnet skal gjenåpnes. Gjenåpningen skal skje gradvis gjennom fire trinn.

Ett av virkemidlene regjeringen ønsker å iverksette for å kunne lette på tiltak raskere og holde tilbud åpent, er massetesting. Målet er å komme i gang med regelmessig testing på skoler i de kommunene med høyest smittepress blant barn og unge i skolealder.

Det er foreløpig ikke tatt endelig stilling til hvordan denne massetestingen eventuelt kan gjennomføres i Drammen.

- Det vil være en stor logistikkutfordring å teste alle skoleelever i kommunen hver uke. Helsetjenesten er allerede tungt belastet, så vi må se hvordan det kan legges til rette for en mest mulig effektiv og korrekt testing og være sikre på at det er nyttig før vi kan sette i verk dette, sier Sagberg.

Ikke satt datoer

Det er foreløpig ikke satt noen konkrete datoer for når de ulike trinnene i regjeringens gjenåpningsplan skal gjennomføres. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Gjenåpningsplanen består av fire trinn, og nedenfor er de ulike tiltakene som planlegges lettet på, listet opp under hvert trinn. Det første trinnet går ut på å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

Etter at ett trinn er gjennomført vil det gå minst tre uker før det er aktuelt å ta neste trinn. Årsaken til dette er at nasjonale myndigheter vil se effekten av å lette på noen tiltak før det er aktuelt å lette på noen flere. Før det er aktuelt å gå fra ett til trinn til det neste, vil det gjøres vurdering basert på tre sjekkpunkter:

 • Smittesituasjonen og sykdomsbyrde
 • Kapasiteten i helsetjenesten
 • Status i vaksinasjonen

Selv om det kommer lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, understreker regjeringen at det det fortsatt vil være nødvendig å slå ned lokale utbrudd med lokale eller regionale tiltak. Innbyggerne må derfor være forberedt på at det kan bli enda større forskjeller i smitteverntiltakene i ulike deler av landet. Dette betyr også at regjeringens gjenåpningsplan for Norge ikke nødvendigvis betyr at alle tiltak lettes for alle kommunene i landet samtidig.

- Vi må nok være forberedt på at Drammen og andre store kommuner med høyere smittetrykk på det sentrale østlandsområdet vil gjenåpnes senere enn kommuner i andre deler av landet med lavere smittetrykk. Så ut fra regjeringen signaler må vi alle være forberedt på at det fortsatt vil gå ganske lang tid før lokalsamfunnet vårt er helt gjenåpnet, sier Einar Sagberg.

Selv om det nå er skissert en plan for gjenåpningen må alle være forberedt på at det kan komme endringer i planen. Både statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie uttalte flere ganger i går at det er data og ikke datoer som vil styre gjenåpningen. Det betyr at dersom antall smittede og antall syke ikke går opp som følge av lettelser i ett trinn, er det mulig å gå videre til neste trinn etter minst tre uker. I motsatt fall, hvis antall smittede og syke øker, må vi enten vente på nye lettelser eller være forberedt på at det strammes inn igjen.

Fire trinn

Dette er de fire trinnene nasjonale myndigheter har skissert i gjenåpningsplanen:

Trinn 1

Lette på tiltakene som ble innført før påske. Det vil blant annet si å vurdere:

 • Inntil fem gjester i private hjem.
 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.
 • Skjenking til klokken 22.00, med krav om matservering.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til én meter.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Trinn 2

I denne fasen vil det åpnes for følgende ting:

 • Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra fem til ti gjester.
 • For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer
 • Skjenketiden utvides til klokken 24.00, og kravet om matservering fjernes.
 • Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.
 • For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
 • Reiser innenlands kan gjennomføres.
 • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Det vil blant annet bli vurdert åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.
 • Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3

I denne fasen vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom:

 • Det åpnes for at man kan ha 20 gjester hjemme
 • 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat
 • Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester
 • Det vil fortsatt være et ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor
 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser
 • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet
 • Det vil også åpnes for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil det vurderes hvordan koronasertifikatene kan brukes
 • Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4

Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak:

 • Holde avstand
 • Holde seg hjemme når man er syk eller i karantene.
 • Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor
 • Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.
 • Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. Man må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.