Barn 5–11 år, med alvorlig grunnsykdom tilbys vaksine

Barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom blir nå tilbudt koronavaksine. Drammen kommune er valgt som vaksinested for barn i denne gruppen som bor i kommunene Drammen, Asker, Bærum, Lier og Øvre Eiker.

– Sannsynlighet for alvorlig koronasykdom hos barn og unge er svært lav. Likevel kan enkelte barn og ungdom med særlig alvorlige grunnsykdommer ha nytte av vaksine mot covid-19, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

vaksineglass og kulepenn

Barn i alderen 5–11 år har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt på grunn av covid-19. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir. Den kan bidra til at barna fysisk kan være på skolen og delta i aktiviteter.

Norge har mottatt BioNTech/Pfizer-barnevaksine for bruk til barn i alderen 5-11 år. FHI anbefaler at enkelte barn, i denne aldersgruppen, med alvorlig grunnsykdom kan tilbys denne vaksinen. Det legges opp til 2 vaksinedoser med et intervall på 8 ukes.

Koronavaksinen fra BioNTech-Pfizer tilbys allerede til alle i alderen 12–17 år.

Gjelder følgende sykdommer

Tilbudet går til barn fra 5-11 år med følgende sykdommer:

  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Vaksine kan også bli tilbudt barn med nærkontakter (i samme husholdning) som har en alvorlig underliggende sykdom. Det kan i slike tilfeller være ønskelig at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det sykes familiemedlem, barnets foresatte og/eller barnets fastlege.

Drammen vaksinested for flere kommuner

Siden det er få barn i hver kommune med disse sykdommene, vil det ikke være et vaksinasjonstilbud til disse barna i alle kommuner. Hetteglassene som vaksinen kommer i, er på 10 doser per glass. For å utnytte hvert hetteglass best mulig er det valgt ut noen steder der disse vaksinene settes.

Gulskogen senter i Drammen vil bli vaksinasjonssted for nevnte barn fra kommunene Drammen, Asker, Bærum, Lier og Øvre Eiker.

Tror du ditt barn bør få vaksinen?

– Foresatte som mener barnet er i behov av vaksine kan diskutere dette med barnelegen som følger opp barnet eller barnets fastlege. Er legen enig med deg, får du dokumentasjon på dette fra legen og kan registrere barnet for koronavaksinasjon på Drammen kommune sine hjemmesider. Vi informerer fastleger i nevnte kommuner i dag, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen i Drammen kommune.

Folkehelseinstituttet har fått innspill fra fagmiljøene i Norsk barnelegeforening ved utarbeidelse av anbefalingene. Det arbeides nå med en grundig utredning for å vurdere om det vil bli aktuelt med generell vaksinasjon av barn i alderen 5–11 år.

Registrer samtykke

Er dere foresatte til et barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom (som nevnt over), og ønsker at barnet skal ta vaksine, så må begge registrere sitt samtykke.

Drammen kommune vil så sende ut SMS til foresatte som har meldt inn at sitt barn skal ta vaksine. Der vil det være lenke til timebestilling. Det er også mulig å ringe vaksinetelefonen 32 04 40 00 for timebestilling.

Første mulighet for vaksine er 10.-11. januar fra kl. 15.00–18.00 på Gulskogen senter, Guldlisten 35, 3048 Drammen

På vaksinedagen må foresatte ha med dokumentasjon fra fastlege/barnelege om at barnet tilhører risikogruppene nevnt over.