Det er påvist smitte ved St. Hansberget barnehage. Som følge av dette er to avdelinger satt i karantene. Barnehagen holdes stengt midlertidig ut uken.

Husstandsmedlemmer til karantenesatte anbefales å holde seg hjemme fram til første negative prøvesvar. Smittevei er foreløpig uavklart, og ledelsen i barnehagen har derfor etter smittevernfaglige råd valgt å stenge barnehagen midlertidig. Ansatte testes, og barnehagen kan åpnes igjen så snart situasjonen er mer oversiktlig.

– Vi har, i samråd med kommuneoverlegen, besluttet å stenge barnehagen for å kartlegge, teste alle ansatte, få oversikt og vaske ned barnehagen. Dette gjøres nå denne uken, sier styrer Ellen Marie Winther.

–  Dette gjøres for å begrense videre smitte innad i barnehagen og ut i samfunnet for øvrig i håp om at barnehagen kan gå tilbake til normal drift så snart som mulig, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Alle foresatte som har barn i barnehagen er informert om den positive koronaprøven og nedstengingen av barnehagen via kommunikasjonsplattformen Vigilo. I tillegg har barnehagen hatt kontakt med foreldre på telefon og via e-post gjennom dagen.