Rødt tiltaksnivå videreføres for barnehagene ut uke 16. Samtidig forlenges perioden med rødt nivå for barne- og ungdomsskolene med en uke, til 23. april.

Som planlagt har det blitt gjort en ny vurdering av tiltaksnivå for barnehagene. Rødt nivå for barnehagene videreføres til 23. april, ut uke 16.

– Vi opplever at veilederen som ble oppdatert før påske er tilpasset den nye virusvarianten, både i forhold til barnehage og skole. Den er velfungerende for den situasjonen vi har nå, der vi ser at vi trenger å ha rødt nivå en periode videre, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

– For å få ned smitten blant barn og unge ser vi det som fornuftig å samkjøre barne- og ungdomskolene med samme tidsplan som barnehagene, sier Johannessen videre.

Dermed forlenges også rødt nivå for barne- og ungdomskolene fra ut uke 15 til ut uke 16.

De videregående skolene er på rødt nivå ut uke 15. Her er det planlagt et vurderingsmøte i midten av neste uke.