En forutsetning for at det ikke skal bli å anse for et arrangement i henhold til forskriften, vil være at kortesjens kjørerute ikke annonseres eller bekjentgjøres på forhånd.

Helsedirektoratet har ansett kortesjer av biler/kjøretøy som arrangement etter covid-19-forskriften. Ved gjennomgang før 17. mai har Helsedirektoratet vurdert at dersom viktige element oppfylles, vil dette likevel ikke være å regne som arrangement. De vil da være tillatt å gjennomføre på 17. mai.

Forutsetninger for gjennomføring

En forutsetning for at det ikke skal bli å anse for et arrangement i henhold til forskriften, vil være at kortesjens kjørerute ikke annonseres eller bekjentgjøres på forhånd. Dette er viktig for å unngå ansamlinger av folk langs kjøreruten.

Det må heller ikke legges opp til at kortesjen skal stoppe underveis med visning av kjøretøyene, eller ha sosiale sammenkomster i form av bespisning, underholdning, konkurranser/leker og liknende ved oppstart eller avslutning av kortesjen. Slike kortesjer vil være å anse som arrangement, og er ikke tillatt.

Man kan ikke invitere andre personer eller oppmøtte tilskuere til å bli med i kjøretøyene.

Tillatt i Drammen

Dersom bilkortesjen etter dette ikke vil være å anse for et arrangement, vil det også i Drammen, som er underlagt tiltaksnivå 5B, være mulig å gjennomføre kortesjene 17. mai. Kortesjene som er planlagt i Drammen, er planlagt i tråd med disse forutsetningene og derfor tillatt gjennomført.

Det blir med andre ord i hovedsak de samme forutsetningene som man setter for korps som normalt øver sammen og som skal ha mulighet til å spille i gatene uten forhåndsannonsering, også i kommuner underlagt kapittel 5B.