Etter en ny vurdering, har regjeringen besluttet å videreføre de såkalte 5A-tiltakene i 20 kommuner i Viken. Drammen kommune er blant disse. Videreføringen av de strenge regionale reglene gjelder til og med søndag 25. april, men noen lettelser er det.

En rekke virksomheter i Drammen fortsatt må holde stengt, men regjeringen har gjort midlertidige endringer i tiltaksnivå 5A.

Fra og med 16. april kan dermed blomsterbutikker i Drammen, med et salgsareal som ikke overstiger 250 kvadratmeter og i hovedsak selger blomster med svært kort holdbarhet, holde åpent.

Endringene gjelder altså fra midnatt, natt til 16. april.

I Drammen kan enkelte studenter være på campus ved Universitetet. Fra og med 16. april kan lokaler på campus holde åpent der tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, der det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet, og studentene testes jevnlig for covid-19 i samsvar med råd fra smittevernmyndigheten i kommunen.

Også biblioteker og lesesaler kan holde åpent for studenter som jevnlig testes for covid-19.

Tirsdag 13. april ble det i tillegg kjent at det blir to endringer i tiltaksnivå A innen toppidretten. Organisert trening for toppidrettsutøvere ble tillatt fra 13. april kl. 16, og treningskamper i de to øverste divisjonene i fotball blir tillatt med virkning fra midnatt, natt til 16. april. Det er kun spillere, støtteapparat og dommere til stede ved disse treningskampene.