Bruker Drammenshallen av kapasitetshensyn

En tid framover vil vaksinering mot korona skje i Drammenshallen for innbyggere i Drammen kommune. De som har time til dose to i Ebbestadhallen og Samfunnshuset i Mjøndalen opprettholder sine avtaler der.

Inngangspartiet til Drammenshallen
BILDE: Alle innbyggere som skal starte vaksinasjonen sin nå, må benytte Drammenhallen.

Kapasitetshensyn veier tungt

For at kommunen skal greie å vaksinere i det tempoet som kreves i tiden framover må Drammenshallen benyttes mer enn i dag.

Erfaringene viser at det er nesten like mange personer i sving når vaksinene skal settes, enten det er i Ebbestadhallen, Drammenshallen, på Fjell eller samfunnshuset i Mjøndalen. Men antall vaksiner som blir satt er ikke like mange.

I Drammenshallen er lokalene slik at vaksineteamet kan få unna tre ganger så mange vaksiner i timen, enn det er mulig i Ebbestad hallen og Samfunnshuset i Mjøndalen. Det betyr ikke at kommunen dropper Fjell, Svelvik og Mjøndalen som vaksinasjonssted for bestandig, men en tid framover er det Drammenshallen som gjelder for de som starter vaksineløpet sitt nå.

– I tiden framover forventer vi store mengder med vaksine. Vi trenger derfor å være på et sted der vi får jobben unna, til det beste for innbyggerne som venter på vaksine. I Drammenshallen klarer vi å ta unna det store antallet vaksiner som vi forventer å få fremover, sier Madli Indseth, virksomhetsleder for Medisinskfaglig virksomhet.

I det nøkterne framtidsbildet for vaksinasjon ligger det an til at alle voksne skal ha fått første dose innen siste del av juli og så vil det gå 6-12 uker før dose nummer to er satt. Denne planen kan fort endre seg om vaksinetilgangen forandres.

Ulempene er veiet opp mot fordelene

Lettelser i lokale forskrifter fra 27. april gjør at barn og unge igjen har mulighet til å benytte aktivitetsarenaer til fysisk aktivitet. Mange har Drammenshallen som sitt treningssted.

Tidligere har det ikke vært kapasitet til å jobbe med å finne alternative løsninger for Drammenshallen. Nå er det arbeidet startet.

– Vi jobber med å finne et alternativ for Drammenhallen før skolestart i august. Og vi håper å finne gode løsninger slik at Drammenhallen igjen kan brukes til fysisk aktivitet, sier beredskapssjef Sten Petter Aamodt.

Mange esker er stablet inne i en idrettshall
BILDE: I starten på pandemien ble Drammenshallen benyttet som smittevernlager.

Kommunen fikk frigjort hallen til normal aktivitet så raskt som praktisk mulig. Nå vil kommunen igjen gjøre det samme med hensyn til vaksinering.

Haller og idrettsanlegg står ikke tomme i påvente av en krise. Derfor kan det i perioder bli knapphet på arealer.

For de som har brukt Drammenshallen på dag- og kveldstid er utendørstrenging et alternativ, spesielt i vår og sommer.

Mobile grupper står for tur

Gruppen som nå er inne for vaksinasjon er under 64 år og regnes da for å være mer mobile enn innbyggerne i de eldre gruppene.

Har du problemer med å komme deg til Drammenshallen, så ta en prat med familie eller venner og spør om hjelp. Har du ingen å kontakte så ring vaksinetelefonen, slik at de kan hjelpe til med en løsning.