Det var flere brudd på avstandsregelen under demonstrasjonen på Strømsø torg lørdag 10. april. Drammen kommune ber dem som deltok om å teste seg.

I forbindelse med en demonstrasjon på Strømsø torg lørdag 10. april ble observert mange brudd på avstandsreglene.

Drammen kommune har i dag ingen råd som sier at de som har deltatt i demonstrasjon- og motdemonstrasjon bør gå i karantene.

Derfor ber smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune alle dem som har deltatt om å være ekstra oppmerksomme på symptomer.

– De som var til stede under demonstrasjonen må være særlig oppmerksomme på symptomer i ti dager fremover, og teste seg med en gang dersom de får symptomer. De som vet at de har vært tett oppi mennesker de ikke kjenner i forbindelse med arrangementet, bør uansett ta en test når det er gått sju dager selv om de ikke har noen symptomer, sier Sagberg.

  • Alle som var til stede bes om å teste seg
  • Var du til stede og ikke fått symptomer, vent sju dager med å teste deg
  • Har du symptomer bør du teste deg med en gang

Grunnen til at smittevernoverlegen ber dem som har deltatt i folkeansamlingen om å vente sju dager med å teste seg er at det kan gå noen dager fra man blir smittet til testen gir utslag for virus.