Når mange hundre mennesker skal vaksineres i løpet av kort tid, stilles det krav til lokalene. Informasjonssikkerhet, IKT-infrastruktur og tilgjengelighet for alle, er de største grunnene til at Drammenshallen, Ebbestadhallen, Samfunnshuset i Mjøndalen og den gamle gymsalen på Fjell skole blir brukt som steder for vaksinasjon.  Når hallene/stedene ikke brukes til vaksinering er de i vanlig bruk.

Når man skal velge vaksinasjonssteder ligger det en omfattende prosess bak. Det er mange hensyn å ta for at logistikken skal fungere på en best mulig måte og for at alle krav etterfølges. 

– Syretesten hadde vi i høst da vi vaksinerte Drammens befolkning mot sesonginfluensa, sier beredskapssjef Sten Petter Aamodt.

– Erfaringer som kommunen gjorde da, og også ved valggjennomføringen, får vi direkte nytte av når covid-19 vaksinen skal settes, fortsetter han.

Sten Petter Aamodt
BILDE: Sten Petter Aamodt, beredskapssjef i Drammen kommune.

Det viste seg blant annet at Samfunnshuset i Svelvik ikke egnet seg. Derfor er nå Ebbestadhallen blitt det foretrukne stedet i Svelvik.
Samfunnshuset i Mjøndalen har blitt brukt både til influensavaksine og som sted for kommunale møter.

– Så her er vi trygge på at ting fungerer og at stedet egner seg, sier Aamodt.

Steder ble vurdert ut ifra følgende kriterier:

  • Universelt utformet (slik at alle har adkomst)
  • Sikkert nettverk og kommunens eget nett
  • Nærhet til kollektivknutepunkt
  • Parkering
  • Lett tilgang for transport til bygget
  • Store nok arealer
  • Ulempen for de som benytter hallen
  • At kommunen eier og har full råderett over bygget og tilstøtende arealer

– Det er beklagelig at vi må ta plassen fra annen viktig aktivitet, som blant annet idrettsaktiviteter for barn og unge. Det er viktige hensyn som må settes opp mot hverandre, men vi gjør det vi kan for å holde hallene åpne så mye som mulig og ser på alternativer når vaksinering foregår, sier Aamodt og legger til at dette er kjente steder for publikum, det er velprøvd og er allerede omtalt i skriv til de som skal vaksineres.

– Vi har ikke hatt ønsker om å gå inn på andre løsninger fordi det blir større usikkerhet rundt ting som må virke. Kommunens eget sikre nett er et eksempel, sier beredskapssjefen.

Vaksinasjonen av mange hundre mennesker krever god plass. Folk skal registreres og det må være god plass til kø. Vaksinen skal settes og folk må vente i minimum 20 minutter etter at vaksinen er satt. Inngang og utgang skal være adskilt. 

Drammenhallen
BILDE: Drammenhallen er ett av stedene i kommunen hvor det skal settes vaksiner.

Kapasitet ved de andre hallene

Vanligvis er det aktivitet i hallene på tidspunktene som nå settes av til vaksinering.

Når vaksinasjonsprogrammet er klart vil kommunen kontakte de brukerne som blir berørt og forsøke å flytte aktiviteten til andre haller hvis det er ledig kapasitet.

Det er vanskelig å tidfeste hvor mange timer i uka hallene blir benyttet i første omgang, da tilgangen på vaksine vil bestemme det. Det er ikke utenkelig at kvelder og helger blir benyttet til å vaksinere.

Det som er viktig å merke seg er at det bare vil foregå vaksinering på ett sted av gangen i kommunen. Når vaksineteamet er i Mjøndalen, er det ingen vaksinering i Drammenshallen eller Ebbestadhallen. De stedene blir da frigjort slik at annen aktivitet kan skje der.

Kommunen har vurdert at det er bedre å flytte skoleaktivitet og idretten til andre alternativer.

– Vaksinasjon er det beste tiltaket for å komme tilbake til en mer normal hverdag og i mellomtiden må kommunen ha dialog med idretten og skolene og finne løsninger, avslutter beredskapssjefen.

Kapasiteten i Drammenhallen for vaksinering er stor. 

Kommunen ser på mulighet for at ca. 10.000 vaksiner kan settes i løpet av en uke, bare i Drammenshallen. Dette avhenger av leveransene av vaksiner, noe som også vil påvirke hvor lenge vaksineringen pågår i kommunen.