Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Nå er en vaksine mot koronaviruset klar for Norge, men det vil være begrenset med vaksinedoser i starten. Her kan se hvem som får vaksinen først.

Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De aller fleste får ingen eller milde symptomer, mens noen blir alvorlig syke. Det er de eldste og personer med underliggende sykdommer fra tidligere som har størst risiko for å bli alvorlig syk. Og det er denne gruppen som også vil få vaksine først. 

- Vi starter med å vaksinere beboere på sykehjemmene og forsetter deretter med de som er 85 år og eldre, før vi går trinnvis videre på prioriteringsrekkefølgen, sier Madli Indseth, leder av smittevernrådet i Drammen kommune.

Hun tilføyer at det er viktig å fortsette og jobbe for å holde smittetrykket nede, slik at helsepersonell kan prioriteres til vaksineringsarbeidet. Blir det høyt smittetrykk, kan det går ut over kapasiteten og vanskeliggjøre arbeidet med vaksineringen.

Vaksinering mot koronaviruset settes nå i gang i Norge og rundt om i verden. I Norge kommer det trolig til å tilbys vaksiner fra flere leverandører. Vaksinen fra BioNTec/Pfizer ligger er den første som kommer til Norge.

Drammen var ikke blant kommunene som får vaksinen først, men det jobbes med å planlegge for vaksinering, slik at kommunen er klar når vaksinen kommer.

Dette er prioriteringsrekkefølgen fra Folkehelseinstituttet:

  1. Beboere i sykehjem
  2. Alder 85 år og eldre
  3. Alder 75-84 år
  4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander 
  5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene (Se lenke over)
  6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 (Se lenke over)
  7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 (Se lenke over)
  8. Alder 55-64 år
  9. Alder 45-54 år