Nå er det personer over 75 år som skal vaksineres. Noen vil nok trenge en ledsager i forbindelse med vaksineringen, derfor oppfordrer kommunen pårørende, venner og naboer om å bistå de som trenger hjelp. Av flere grunner er det kun noen særs få unntak som får vaksine via hjemmesykepleien.

Gangen for å få vaksine er:

  • Mottak av brev om registrering
  • Registrer deg på nett (evt. telefon) om du ønsker vaksine eller ikke
  • Motta SMS om timebestilling
  • Bestille time for vaksinering
  • Oppmøte for å få vaksinedose 1
Drammenhallen
BILDE: . I Drammenshallen starter vaksinasjon i uke tre. Alle får beskjed om oppmøtested.

Viktige elementer for at vaksinasjon ikke skjer i hjemmet

Mange sprør hjemmesykepleien om å få vaksinen i sitt hjem. Det er naturlig at folk spør om dette, da hjemmesykepleien utfører veldig mange oppgaver som oppleves likestilt med det å sette en vaksine. Men de som mottar tjenester fra hjemmesykepleien må også dra til anvist sted for å få vaksine.

Hvert hetteglass med vaksine rekker til minimum fem injeksjoner og i de fleste tilfeller får helsepersonell seks doser ut av hver glass med dyrebart innhold.

Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet er klar. Transport av ferdig opptrukket sprøyte er ikke anbefalt. Det blir svært krevende å koordinere transporten av vaksinen siden hele hetteglass da må transporteres rundt og dosene må gjøres i stand hjemme hos hver pasient.

– Grunnen til at vi ikke kan benytte hjemmesykepleien til å sette vaksinene, er fordi vaksinen må oppbevares under kontrollerte temperaturer og transporten er svært krevende. På grunn av dette kan vi ikke utføre hjemmevaksinering. Det vil kun i svært spesielle tilfeller være forsvarlig å gjøre det, sier koordinator for vaksinasjonen i Drammen, Kristina Veilgård.

– Det er svært ressurskerende å reise rundt da pasienten også skal observers i minimun 20 minutter etter vaksinasjon, tilføyer hun.

Per nå er det heller ikke mulig å få koronavaksine hos sin fastlege.

Drammen kommune har så langt fått tildelt en liten mengde vaksiner og de kommunen har fått tildelt må utnyttes fullt ut.

Derfor må de som skal ha vaksine komme seg til vaksinestedet ved egen hjelp eller ved ledsagelse av pårørende, naboer eller venner. De som ikke disponerer egen bil oppfordres til å benytte Taxi.

Skal du kjøre noen til vaksinestedet?

Norge er igjen avhengig av dugnadsånden til det norske folket. Det vil nok være noen som trenger en håndsrekning for å komme til vaksinestedet.

Viktige om du er ledsage

  • Du og den du ledsager må være frisk
  • Begge må bruke munnbind
  • Husk god håndhygiene

Alle vil få beskjed om oppmøtested. I Drammenshallen starter vaksinasjon i uke tre. I første omgang er det bare Drammenshallen som blir benyttet. 

Det blir mulig å slippe av passasjeren som trenger assistanse utenfor inngangsdøren, eller å ledsage personen inn. Bilen må så flyttes til anviste parkeringsplasser. Det vil være egnede sitteplasser for venting inne på vaksinasjonsstedet - alle med to meters avstand. Alle som går inn på vaksinasjonsstedet må ha på munnbind.

Etter hvert vil Samfunnshuset i Mjøndalen, Ebbestadhallen i Svelvik og gamle gymsalen på Fjell også bli tatt i bruk for vaksinasjon av innbyggerne i Drammen.