Du skal motta en SMS før time til koronavaksinering kan bestilles

Er du over 75 år og har registrert at du ønsker koronavaksine? Da vil du få en SMS når det blir din tur til å bestille time til vaksinering. Hvis du ikke har fått SMSen ennå, må du vente på at det blir din tur.

I Drammenshallen er det klargjort for koronavaksinering av innbyggerne.
BILDE: Denne uka blir det gjennomført koronavaksinering i Drammenshallen både onsdag og torsdag, og på fredag blir det vaksinering i samfunnshuset i Mjøndalen. Alle som har registrert at de ønsker vaksine, skal få en SMS fra kommunen med informasjon om vaksineringen før de kan bestille time til vaksinering.

Vaksineringen av hjemmeboende innbyggere over 85 år har nå kommet så langt at det er på tide å åpne for neste gruppe. Den neste gruppen er hjemmeboende innbyggere over 75 år. I denne gruppen er det rundt 5.600 innbyggere i kommunen. Deler av denne gruppen kan nå bestille time til vaksinering.

Alle som vil ha vaksine, får SMS

Alle som registrerer ønske om koronavaksine, får en SMS fra Drammen kommune når det åpnes for at de kan bestille time til vaksinering. Antall SMSer som sendes ut, henger sammen med tilgjengelige vaksinedoser. Det er viktig at bare de som har mottatt SMSen bestiller time. Har du ikke mottatt en SMS ennå, må du vente. Alle over 75 år vil få en SMS i løpet av de kommende ukene.

- Vi har ikke nok vaksiner til at alle kan bestille time til vaksinering samtidig. Dersom innbyggere som ikke har mottatt SMSen, bestiller time til vaksinering, vil det i verste fall ikke være timer nok til alle som har fått SMSen og tilbud om å bestille tid til vaksinering. Derfor sender vi ut SMS til like mange personer som vi har vaksiner til disposisjon. For å kunne bestille time til vaksinering, må du altså ha mottatt denne SMSen. Hvis du ikke har mottatt SMSen, må du vente. Ingen er glemt, så de som er over 75 år får en SMS fra kommunen de nærmeste ukene, sier Anette Solvang som er avdelingsleder for smittevernkontoret og ansvarlig for gjennomføringen av koronavaksineringen i Drammen kommune.

Hun understreker at SMSen som sendes ut, er ment for den som mottar meldingen og eventuelt andre husstandsmedlemmer som er i gruppen som det er åpnet for vaksinering av.

Du kan ikke bestille time fordi naboen har fått SMS

Det vil si at dersom du mottar denne SMSen og ektefellen din er i gruppen som nå skal vaksineres, så kan du registrere vaksinetidspunkt for dere begge. Men hvis du selv er i alderen 75 til 84 år og ektefellen din er yngre enn 75 år, så kan du bare bestille time til vaksinering for deg selv. Ektefellen din vil da få en ny SMS når han eller hun kan bestille time til vaksine.

- Uansett alder kan du ikke bruke SMSen som naboen din har fått til å bestille time til deg selv. Du må vente til du selv får en SMS om at du kan bestille time, sier Solvang.

De som nå har mottatt SMSen er et tilfeldig utvalg av innbyggere i Drammen kommune mellom 75 og 84 år. Enkeltgrupper innenfor dette aldersspennet prioriteres ikke innbyrdes. Alle som er i denne alderen, anses som én gruppe, og størrelsen på det tilfeldige utvalget avhenger av hvor mange vaksiner Drammen kommune får levert fra helsemyndighetene og har tilgjengelig for vaksineringen.