Fra 25. september gikk landet fra en kontrollstrategi til en beredskapsstrategi. På kommunens nettside går vi derfor fra daglig å rapportere smittestatusen, til å rapportere ukentlig.

Regjeringens strategi har frem til nå hatt et overordnet mål om kontroll på pandemien. Men fordi så mange er vaksinert, er det nå andre vurderinger av hva som er nødvendig for å ha pandemien under kontroll.

I forlengelsen av dette går derfor Drammen kommune over fra å rapportere smittetallene daglig, til å rapportere ukentlig. (Se nederst i saken)

- Det viktigste poenget er at regjeringen har endret fokus på hvordan koronaen skal følges opp. Det viktige er ikke lengre smittetall, selv om vi skal følge med på dem også, sier kommuneoverlege John David Johannessen og fortsetter:

- Ved vurdering av situasjonen er det nå antall innleggelser på sykehus og på intensivavdelinger, aldersfordelingen blant de innlagte og kapasiteten i kommunene som blir det viktige.

Fortsatt testing

Ifølge Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet blir smittetallene for covid-19 altså mindre viktige fremover, mens den samlede belastningen som også inkluderer influensa og RS-virus, blir mer avgjørende.

Fremover vil det fortsatt være koronasmitte i kommunen, det vil bli testing og det vil bli smittesporing. 

- Men kontrollen over smitten er ikke like viktig som den var før vaksinedekningen ble god. Nå har vi et lavt smittenivå i kommunen. Dette vil øke i tiden fremover, men uten samme konsekvenser, sier Johannessen.

Smittetallene har ikke direkte relasjon til behovet for tiltak i samfunnet på samme måte som vi hadde. Smittetilfeller knyttet til skoler og barnehager vil ikke lengre ha konsekvenser med karantene eller obligatorisk testing.

- Endringen i rapporteringen er dermed en del av en overgang til en mer normal hverdag, hvor smittetall ikke lengre er en naturlig del av hverdagen, sier kommuneoverlegen, og legger til at det fortsatt er viktig å ha gode rutiner for å forebygge også andre smittsomme luftveissykdommer i tiden fremover, og derfor beholde gode vaner. 

Ny rutine

  • Kommunen vil oppdatere statusen hver mandag innen klokken 09.30.
  • Vi vil rapportere om antall smittede sist uke, siste 14 dager, antall smittede totalt og antall døde totalt.
  • Det vil bli meldt om belastningen på sykehuset og ved kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • Det vil også komme en uttalelse fra kommuneoverlegen om situasjonen i kommunen og annen relevant informasjon.
  • Det vil ikke rapporteres om smittetilfeller på skoler eller institusjoner.