Regjerningen har gjort endringer i de nasjonale smitteverntiltakene fra og med 23. februar. Disse gjelder også i Drammen kommune.

I hovedsak videreføres de nasjonale tiltakene som skal begrense smittespredningen. Det er likevel innført enkelte lettelser for barn, unge og studenter. Samtidig er det også gjort noen innstramminger.

Skjenkestopp og arrangementer

  • Skjenkestopp er endret fra kl. 24.00 til kl. 22.00.
  • Krav om fastmonterte plasser er erstattet med krav om faste, tilviste sitteplasser.
  • Maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement er endret fra 200 til 100 personer.

– Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og stadig flere beskyttes gjennom vaksine. Det går den rette veien. Samtidig er smittesituasjonen fortsatt ustabil. Vi viderefører derfor i hovedsak de nasjonale tiltakene som skal begrense smittespredningen. Men vi gjør enkelte lettelser, og særlig for barn, unge og studenter. Samtidig gjør vi også noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll, sier statsminister Erna Solberg.

Studenter kan være mer fysisk til stede

Nå kan studenter være mer fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak. Dette kan for eksempel være ekstra tiltak for å sikre minst én meters avstand mellom personer, bruk av munnbind, seteplassering ved fysiske forelesninger og stengte kantiner.

Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Idrettsarrangementer for barn og unge

Barn og unge under 20 år kan i dag trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Nå åpnes det også opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune.

Disse arrangementene kan ha inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs. I idretter som involverer nærkontakt, som for eksempel fotball og håndball, må alle deltakerne i konkurransen være fra samme kommune.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Endring i kravet om fastmonterte seter og antall deltakere

Det er gjort endringer i regelverket for arrangementer. Regelen har vært at man kan være 10 personer innendørs ved arrangementer, men likevel 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter. Kravet om fastmonterte plasser er erstattet med krav om faste, tilviste sitteplasser. Faste, tilviste plasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet.

Maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement er endret fra 200 til 100 personer. Dette inkluderer begravelser og bisettelser hvor antallet som kan delta, er økt fra 50 til 100 personer. Endringen innebærer en innstramming for enkelte aktører, som i dag kan ha inntil 200 personer i fastmonterte seter, mens det medfører en lettelse for aktører i andre type lokaler, som for eksempel bygdehus, klubbhus og konsertscener.

Utendørs opprettholdes dagens åpning for 200 personer, men man kan være 600 personer utendørs dersom det er tre kohorter á 200 personer som sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende, regnes som arrangementer.

  • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

Det er fremdeles kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp er endret fra kl. 24.00 til kl. 22.00. Regjeringen begrunner dette i den usikre smittesituasjonen. Det er nødvendig med tiltak som bidrar til å redusere mobilitet og kontakt mellom mennesker. Det tillates å skjenke alkohol ved arrangementer på samme måte som på serveringssteder.

Regjeringens beslutninger bygger på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars.