Kommunen har sendt informasjonsbrev om koronavaksine til alle innbygger over 85 år. Det er fortsatt noen over 85 år som ikke har svart på kommunens henvendelse om de ønsker vaksinen eller ikke.

Drammenhallen er rigget for vaksinasjon
BILDE: Vaksinasjon i Drammenhallen. Mange av de aller eldste har fått bistand fra familie og venner til å komme seg til vaksinasjonsstedet.

Hjemmetjenesten og forebyggende helseteam for seniorer har vært behjelpelig med registrering, noe som også familiene til de aller eldste har gjort.  

Det er avgjørende for planleggingen av vaksineringen at alle svarer på henvendelsen fra kommunen.

 – Der er viktig for videre framdrift at folk svarer. Det gjelder også om de ikke ønsker å ta vaksinen, sier koordinator for vaksineringen i Drammen kommune, Anette Solvang.

Folk stiller opp

Torsdag 28. januar foregikk andre pulje med massevaksinering i Drammenshallen. Alle som har vært der til nå har kommet seg dit på egenhånd eller at de har fått hjelp av familie, venner eller naboer.

– Mange hadde med seg ledsager. Det er flott å se hvordan folk stiller opp for hverandre. Vi legger til rette slik at de som er dårlige til beins, eller trenger bistand, får hjelp, sier koordinator for vaksineringen i Drammen kommune, Kristina Vejlgaard.

Har du spørsmål?

Er du over 85 år og har spørsmål om registrering for vaksinering? Det gjelder både de som ønsker, og de som ikke ønsker, å ta koronavaksinen. Har du spørsmål vedrørende transport, timebestilling eller andre vaksinespørsmål så ring oss på vaksinetelefonen 32 04 44 44.

Er du pårørende til en over 85 år så ta en telefon og prat om vaksinering. Kanskje er det noe du kan bistå med for en av dine?

– Det er helt klart tidsbesparende for oss at folk benytter digitale løsninger, da har vi også mer kapasitet til å hjelpe de som ikke behersker, eller kan benytte digitale verktøy. Men de som har spørsmål om det vi har nevnt over må ikke være redde for å ta kontakt, avslutter Kristina Vejlgaard.