Etablerer isolasjonspost ved Drammen helsehus

For å ivareta både koronasmittede pasienter og øvrige pasienter på best mulig måte etableres det nå en isolasjonspost ved Drammen helsehus.

Det er påvist fem tilfeller av koronasmitte hos pasienter ved Drammen helsehus. I tillegg er fire pasienter definert som nærkontakter av de smittede pasientene. For å ivareta pasienter som er i isolasjon eller karantene, og skjerme de øvrige pasientene på best mulig måte, etableres det nå en isolasjonspost ved helsehuset.

Drammen kommune etablerte en isolasjonspost ved Strømsø bo- og servicesenter i fjor vår for å ivareta koronasmittede pasienter. Denne isolasjonsposten er pr. i dag fullt belagt. Det samme er plassene Drammen kommune har avtale om å disponere i Bærum kommune. Derfor etableres isolasjonsposten på helsehuset som det beste omsorgstilbudet for både de koronasmittede pasientene og øvrige pasienter.

Når isolasjonsposten etableres, må enkelte pasienter være forberedt på å bytte rom. Alle rom desinfiseres med desinfeksjonsrobot når pasienter flyttes ut fra rom på helsehuset. Så alle rommene er rene og smittefrie når nye pasienter tar i bruk rommet.

Det vil være aktuelt å se på muligheten for at pasienter skrives ut tidligere enn planlagt eller at opphold for nye pasienter utsettes noe i tid. I de tilfellene det er aktuelt å skrive ut pasienter tidligere enn planlagt eller ikke ta inn nye pasienter, vil Drammen kommune gå i dialog med pasienter og pårørende for å finne gode løsninger for hver enkelt pasient.

Det er innført midlertidig besøksstans ved Drammen helsehus.