Drammen kommune sendte onsdag morgen ut SMS til både innbyggere i Drammen kommune og innbyggere i andre kommuner med invitasjon til å registrere seg til vaksinering.

  • SMSen skulle bare gått til innbyggere i Drammen kommune.

Drammen kommune beklager feilen og ber dem som ikke er bosatt i kommunen, og som har mottatt SMS, om se bort fra SMSen.

Dersom noen utenfor kommunen har registrerer seg til vaksinering, vil de ikke bli kalt inn til vaksineringstime i Drammen.

Innbyggere i Drammen kommune som har mottatt SMSen, kan derimot registrere seg til vaksinering slik SMSen forteller.

De feilsendte SMSene har ført til at mange ringer kommunen, er det dessverre lengre ventetid enn vanlig på koronatelefonen onsdag 2. juni.