Drammen kommune har fått meldt fire sannsynlige smittetilfeller av deltavarianten fra laboratoriet ved Drammen sykehus. I tillegg tilsier kommunens egen smittesporing at det er ytterligere ett tilfelle av denne varianten.

Kommuneoverlege John David Johannessen svarer på spørsmål fra media om pandemiutviklingen i Drammen kommune.
BILDE: Kommuneoverlege John David Johannessen sier at det har vært forventet at deltavarianten skulle bli påvist i Drammen kommune på et eller annet tidspunkt. Denne virusvarianten vil sannsynligvis være den dominerende i løpet av noen uker..

- Det er gjennomført screening for virustyper for dem som har fått påvist smitte de siste dagene. Denne screeningen er ikke det endelige svaret, men erfaringsmessig gir resultatet av denne screeningen gode indikasjoner på hvilke virusvarianter man er smittet av. Og nå har vi altså fått meldt fire tilfeller med sannsynlig deltavariant, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Dette betyr at deltavarianten for første gang er påvist i Drammen kommune. I tillegg til de fire tilfellene som er meldt til kommunen fra laboratoriet ved Drammen sykehus, har kommunens egen smittesporing kartlagt ytterligere ett sannsynlig tilfelle av smitte med deltavarianten.

- Denne prøven er foreløpig ikke testet for deltavarianten. Men ut fra smittesporingen er vi nokså sikre på at dersom de fire førstnevnte tilfellene er av deltavarianten, så er den siste også det, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen sier at det bare har vært et tidsspørsmål før de første tilfellene av deltavarianten ville bli påvist i Drammen kommune. Denne varianten er påvist i flere kommuner rundt Drammen, og det ventes at den vil være den dominerende virusvarianten i løpet av noen uker.

De fem tilfellene som sannsynligvis er av deltavarianten, hører til to separate smittekjeder. Begge disse smittekjedene har ukjent opphav og forbindelse til andre kommuner.

- I begge smittekjedene er det personer som har tatt buss for tog til og fra Oslo. Alle som reiser kollektivt bør være oppmerksomme på smittevernreglene og sørge for at de utsetter seg selv og andre for minst mulig smittefare, sier John David Johannessen.

I utgangspunktet håndteres smittetilfeller av deltavarianten på samme måte som smittetilfeller av alfavarianten som har vært dominerende i både Drammen kommune og landet for øvrig de siste månedene.

- Det er likevel slik at smittesporing er til dels umulig på en del offentlige steder, og potensialet for smitte av ikke kartlagte personer er tilstede. Bruk av Smittestopp-appen anbefales. Denne kan bidra med smittesporing når de involverte ikke kjenner hverandre. Generelt er anbefalingen at personer tester seg ved symptomer på koronasmitte. Dette gjelder i særdeleshet alle som reiser kollektivt. De bør ha en veldig lav terskel for å teste seg ved de minste tegn til symptomer. Vi vet at deltavariantene smitter enda lettere enn andre virusvarianter, og på kollektivtransport kan det være vanskeligere å holde avstand til andre, sier kommuneoverlege John David Johannessen