Kommende uke gjenåpner Fjell skole, Galterud skole og Drammen videregående skole. Skolene vil da være på rødt tiltaksnivå, tilsvarende de andre skolen i Drammen kommune. Ved Galterud skole og Drammen videregående skole blir det massetesting.

På grunn av smittesituasjonen har disse skolene holdt fysisk stengt og elevene har hatt hjemmeundervisning i uke 14.

Behovet for å stanse den lokale smittespredningen var årsaken til stenging av Fjell skole og Galterud skole. Det er nå gjort en ny vurdering av smittesituasjonen.

– Smittetallene for kommunedelen har fortsatt nedover denne uka og ligger nå på samme nivå som andre kommunedeler var på for en til to uker siden, hvor skolene ble holdt åpne. Dette er tegn på at tiltak fungerer, sier kommuneoverlege John David Johannesen.

Barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune er på rødt nivå til 23. april.

Det ble vurdert som nødvendig å holde Drammen videregående skole stengt for å stanse smittespredningen blant ungdommene. Ny vurdering av smittesituasjonen tilsier ikke lenger at det er nødvendig.

– Vi har sett en reduksjon i smittetallet for denne aldersgruppen denne uka, noe som vi ser på som et tegn på bedre kontroll og oversikt over smittesituasjonen for ungdom. Drammen videregående har også gjort en god del grep for at rødt nivå skal fungere bedre, sier kommuneoverlegen.

De videregående skolene er på rødt nivå ut uke 15. Videre tiltaksnivå blir vurdert i midten av neste uke.

Starter opp med massetesting

Regjerningen har bedt kommunene med høyt smittepress rigge for massetesting fra midten av april. Skolene hvor dette innføres er i første omgang Galterud ungdomsskole og Drammen videregående skole, hvor det tas sikte på å komme i gang med testingen av elever og lærere tidlig neste uke. 

Massetestingen vil foregå på og i samarbeid med skolene. Målet er at elevene etter hvert skal kunne utføre testen på seg selv, men i oppstartsfasen er det personell fra teststasjonen som vil foreta testingen. Selve analyseringen foretas av personell med kunnskap om dette.

For å kunne gjennomføre massetestingen og ikke overbelaste kapasiteten på testlaboratoriet på sykehuset, vil det bli brukt hurtigtester. Disse gir ikke like presise svar som dem som blir analysert på sykehuset, men i forhold til praktisk gjennomføring ute i kommunene mener regjeringen dette er en god måte å gjøre det på.

Målet er at dette kan føre til at skolene kan holdes åpne og at man unngår rødt nivå fremover, men da må en stor andel teste seg regelmessig.

– Testing er frivillig, men vi oppfordrer alle til å delta. Vi må ha høy oppslutning for at det skal ha en effekt, sier kommuneoverlege John David Johannesen.

Det tar 15- 20 minutter å få svar på hurtigtesten. Hvis testen viser smitte, blir berørt klasse sendt hjem i karantene. Den som tester positivt må ta ny, ordinær test som sendes til analyse på sykehuset for å bekrefte eller avkrefte resultatet av hurtigtesten, da det kan forekomme at hurtigtesten ikke gir korrekt svar.