Flere må takke ja til vaksinering i Drammen

Rundt 65.000 innbyggere i Drammen kommune har så langt fått eller bestilt tid til første vaksinedose. Dette tallet må sannsynligvis økes vesentlig for at vaksineringen skal ha god nok effekt til å stanse spredningen av koronasmitte. Derfor oppfordrer smittevernoverlege Einar Sagberg nå de nærmere 15.000 innbyggerne som ikke har respondert på tilbudet om vaksine, om å bestille tid til vaksinering.

Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune fotografert under en pressekonferanse om utviklingen av koronapandemien.
BILDE: Smittevernoverlege Einar Sagberg oppfordrer alle som ikke respondert på tilbudet om koronavaksine, om å registrere sitt vaksineønske. Dersom du ønsker vaksinen, er det mange ledige timer de neste to ukene.

- Drammen kommune har vært blant kommunene som har vært prioritert i tildelingen av vaksinene. Det er vi blitt fordi vi har hatt mye smitte og har vært hardt rammet av veldig inngripende tiltak for å begrense smittespredningen over lang tid. Vi ønsker å unngå nye perioder med nedstengning, men da må flere innbyggere takke ja til tilbudet om vaksinering, sier smittevernoverlegen.

Her kan registrere ønske om vaksine: Helseboka

Sagberg minner om at det er mange innbyggere rundt omkring i landet som fortsatt venter på første vaksinedose og som mer enn gjerne hadde takket ja til dosene som Drammen er blitt tildelt. At Drammen kommune er blitt prioritert med økte leveranser av vaksiner de siste ukene betegner han som en kjempesjanse vi har fått til å kunne legge pandemien bak oss. Men da er det også helt avgjørende at alle innbyggerne er med og benytter seg av muligheten til å få første vaksinedose nå.

- Kan ikke tenke sånn

Smittevernoverlegen har en klar beskjed til alle som tenker at «det er mange andre som vaksineres, derfor trenger ikke jeg vaksinen».

- Det er en del i befolkningen som av ulike årsaker ikke kan vaksineres. Derfor er det få som kan tenke sånn uten at det får betydning for smittespredningen. Med den vaksinegraden vi har i Drammen pr. i dag, er vi nok dessverre fortsatt et stykke unna en høy nok vaksinasjonsgrad til at vi kan snakke om flokkimmunitet. Med så mange uvaksinerte vil det være en reell fare for at smitten kan spre seg fort og ramme mange ved et nytt smitteutbrudd, sier Sagberg.

Rundt 80 prosent av innbyggerne over 18 år har fått eller bestilt time til den første vaksinedosen. For at vaksinasjonsgraden skal være høy nok mener smittevernoverlegen at den må økes til godt over 90 prosent, gjerne opp til 95 prosent. Det betyr at mer enn 12.000 av dem som fortsatt ikke har respondert på tilbudet om vaksinering, må takke ja, dersom målet om 95 prosent vaksinasjonsgrad skal nås.

En vaksinasjonsgrad på 95 prosent blant innbyggerne over 18 år betyr at samfunnet som helhet har en vaksinasjonsgrad på i overkant av 75 prosent. Dersom vaksinasjonsgraden blant alle over 18 år ikke kommer høyere enn 88 prosent, har samfunnet totalt sett en vaksinasjonsgrad som ikke ligger på mer enn 70 prosent.

God kapasitet i første halvdel av juli

Drammen kommune tilbyr vaksinering i Drammenshallen i både uke 27 og 28, altså fra 5. til 16. juli. I løpet av disse to ukene er nå det rundt 6.000 ledige vaksinetimer. Hvis det er enda flere som melder seg til vaksinasjon i løpet av uke 27 og 28 er det mulig å øke kapasiteten ytterligere, slik at alle som ønsker vaksine, kan få det nå, før det blir en pause i vaksineringen.

- Vi skal klare å vaksinere de innbyggerne som bestiller tid til vaksinering i uke 27 og 28. Vi har god vaksinasjonskapasitet. Nå mangler vi dessverre innbyggere som vil vaksineres, og det kan i verste fall få konsekvenser for hele lokalsamfunnet vårt dersom det kommer en ny smittebølge, sier smittevernoverlegen.

Koronasertifikatet gir deg mange muligheter

Han minner om at vaksinen gir flere fordeler enn bare selve beskyttelsen mot sykdommen. Vaksinerte personer får et koronasertfikat, eller vaksinepass, som kan benyttes ved deltakelse på en rekke arrangementer.

- For å delta på ulike arrangementer må du kunne fremvise et koronasertifikat som bekrefter at du har fått første vaksinedose og regnes som beskyttet mot koronasmitte. Dette sertifikatet er gyldig når det har gått tre uker etter at du fikk første vaksinedose. Så hvis du eksempelvis har tenkt deg på Elvefestivalen i Drammen i slutten av august, må du kunne vise frem dette koronasertifikatet. Fra du har fått første vaksinedose går det tre uker til du regnes som beskyttet. Alle som får første vaksinedose i uke 27 eller 28, vil være beskyttet i god tid før festivalen og kan delta der. Venter du til etter ferien med første vaksinedose, er det for kort tid igjen til festivalen, og du har ikke noe sertifikat å vise fram. Dermed får du heller ikke delta, med mindre du kan legge fram en negativ koronatest som er tatt for mindre enn 24 timer siden, sier smittevernoverlegen.

Einar Sagberg ber også alle om å huske på hva som skjedde i fjor høst.

- Da fikk vi en kraftig smitteoppblomstring etter høstferien. Vi kan ikke utelukke at det samme kan skje i år. Dersom du får første vaksinedose senest i uke 27 eller 28, så får du andre vaksinedose rundt årets høstferie og er sannsynligvis fullvaksinert dersom vi får en smitteoppblomstring i høst på samme tid som i fjor. Hvis du ønsker å beskytte deg selv mot alvorlig sykdom, er det ingen grunn til ikke å bestille tid til vaksinering nå. Innbyggere over 18 år som ikke vaksinerer seg, tar dessverre en potensielt stor risiko med tanke på egen helse, sier smittevernoverlegen.

Det er foreløpig ikke tatt noen beslutning i Norge rundt vaksinering av ungdom under 18 år uten underliggende sykdommer. En høy vaksinasjonsgrad blant foreldrene vil uansett være viktig når barnehager og skoler starter opp igjen etter sommerferien. Dette vil bidra til å redusere risikoen for at smitte bringes inn i barnehagene og skolene i betydelig grad, noe som igjen betyr mindre karantene og økt kvalitet i både barnehagehverdagen og undervisningen på skolene.

Sender SMS til alle som ikke har bestilt time

Drammen kommune sender nå ut SMS til alle innbyggere over 18 år som ikke har respondert på tilbudet om vaksineringen. I SMSen ligger det en lenke til Helseboka hvor time til vaksinering kan bestilles. Det vil også være mulig å takke nei til tilbudet om vaksine eller opplyse om at man har fått vaksinen et annet sted.

- Bruk denne lenken, er smittevernoverlegens klare oppfordring.

- Det er helt nødvendig at flere tusen innbyggere i kommunen tar vaksinen de nærmeste to ukene. Å vente til høsten er heller ikke noe godt alternativ. Det er nå Drammen kommune er prioritert, og til høsten er vi først og fremst garantert vaksiner som er forbeholdt dem som skal ha andre vaksinedose. Så dersom du ikke tar imot tilbudet om første vaksinedose nå og bestiller tid til vaksinering i løpet av de nærmeste to ukene, kan det hende at det går en del uker før du får tilbudet om første dose igjen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Vaksinasjonsgraden er ikke høy nok i noen av aldersgruppene under 65 år. Så det er mange innenfor alle aldersgrupper som bør reagere på SMSen som nå sendes ut.